Vi erbjuder

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Verktyg, arbetsmaterial och utbildningar

Våra verktyg, arbetsmaterial och utbildningar är framtagna för att användas partsgemensamt i statliga verksamheter. Här kan du ta del av de som inte kräver ett avrop. Övriga kan du läsa mer om, anmäla intresse till och avropa under menyvalet Vi erbjuder/Tjänster.

 • Utbildningar och material inom arbetsmiljö och hållbart arbetsliv

  Här hittar du materialen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken, Konflikthantering (även på engelska), Robusta samarbetskulturer (även på engelska), Hållbart medarbetarskap och ledarskap, Effektiva team, Otillåten påverkan, Föreläsningsserien om Kollektiv förmåga och Arbeta vidare med Ursäkta röran.

 • Hot på jobbet: Partsgemensamt arbetsmaterial för statlig sektor

  Hot på jobbet är framtaget för att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kring frågor och händelser som handlar om hot, våld och trakasserier på jobbet. Materialet ger stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser och är anpassat för det partsgemensamma arbetet inom statlig sektor.

 • Samverkan för framtiden: Stöd för att skapa eller utveckla samverkansavtal

  I verktyget får ni som lokala parter stöd för att diskutera stegen i processen att utveckla ett samverkansavtal och de olika rollerna i samverkansarbetet. Materialet stöder och inspirerar till dialog om samverkan utifrån era lokala förutsättningar.

 • BESTA-vägen: Analys av löneskillnader mellan kvinnor och män

  BESTA-vägen är ett metodstöd som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tagit fram som stöd till lokala parter i sitt lokala lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

 • Processtöd för nystart eller omstart av samverkan

  Detta processtöd är speciellt framtaget för lokala parter som antingen ska starta upp samverkansarbetet, eller för er lokala parter som vill vidareutveckla ert samverkansarbete.​