Vi erbjuder

Verktyg, arbetsmaterial och utbildningar

Våra verktyg, arbetsmaterial och utbildningar är framtagna för att användas partsgemensamt i statliga verksamheter. Här kan du ta del av de som inte kräver ett avrop. Övriga kan du läsa mer om, anmäla intresse till och avropa under menyvalet Vi erbjuder/Tjänster.

 • Hot på jobbet: Partsgemensamt arbetsmaterial för statlig sektor

  Hot på jobbet är framtaget för att ge stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) kring frågor och händelser som handlar om hot, våld och trakasserier på jobbet. Materialet ger stöd i arbetet med att förebygga, hantera och följa upp händelser och är anpassat för det partsgemensamma arbetet inom statlig sektor.

 • Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete

  Det kan kännas ovant att prata om psykisk hälsa på arbetsplatsen, och svårt att veta var man ska börja. Partsrådet vill med detta material ge ökad kunskap och ett konkret stöd för att underlätta dialogen kring hur det partsgemensamma arbetet kan bidra till att skapa psykisk hälsa på arbetsplatsen.

 • BESTA-vägen: Analys av löneskillnader kvinnor och män

  BESTA-vägen är ett metodstöd som Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko har tagit fram som stöd till lokala parter i sitt lokala lönebildningsarbete i den del som handlar om att säkerställa att det inte uppstår osaklighet i lönesättningen på grund av kön.

 • Effektiva team på 60 minuter

  Partsrådets utbildning Effektiva team är baserad på forskning av den amerikanska psykologen Susan Wheelan. Hennes teori om teamets fyra faser och hur team med rätt stöd kan utvecklas är grunden för den här e-utbildningen. I utbildningen tar ni del av andra myndigheters erfarenheter och en första orientering i teorin om gruppers utveckling.

 • Samverkan för framtiden: Stöd för att skapa eller utveckla samverkansavtal

  I verktyget får ni som lokala parter stöd för att diskutera stegen i processen att utveckla ett samverkansavtal och de olika rollerna i samverkansarbetet. Materialet stöder och inspirerar till dialog om samverkan utifrån era lokala förutsättningar.

 • Processtöd för nystart eller omstart av samverkan

  Detta processtöd är speciellt framtaget för lokala parter som antingen ska starta upp samverkansarbetet, eller för er lokala parter som vill vidareutveckla ert samverkansarbete.​

 • Övriga utbildningar och material inom arbetsmiljö och hållbart arbetsliv

  Här hittar du materialen Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken, Konflikthantering (även på engelska), Robusta samarbetskulturer (även på engelska), Hållbart medarbetarskap och ledarskap, Effektiva team, Otillåten påverkan, Föreläsningsserien om Kollektiv förmåga och Arbeta vidare med Ursäkta röran.