Effektiva team på 60 minuter

Introduktion

De flesta av oss har erfarenhet av både bra och dåligt teamarbete. Skillnaden både när det gäller arbetsmiljö och hur väl arbetet utförs skiljer sig stort. 

Den amerikanska psykologen Susan Wheelan forskade i flera decennier för att förstå mekanismerna bakom välfungerande team. 

Hennes teori om teamets fyra faser och hur team med rätt stöd kan utvecklas är grunden för Partsrådets tjänst Effektiva team som den här e-utbildningen utgår från.

Det finns nu flera exempel från svenska myndigheter där effektiva team varit ett viktigt kliv framåt i den partsgemensamma strävan efter ett hållbart arbetsliv. 

I den här utbildningen får du ta del av andra myndigheters erfarenheter och en första orientering i teorin om gruppers utveckling. Kunskap som ni partsgemensamt kan arbeta vidare med.

Välkommen att bekanta dig med metoden!