Effektiva team på 60 minuter

Kapitel 4 - Så gjorde Livsmedelsverket

När Livsmedelsverket fick allt fler uppdrag men inte mer resurser blev det synligt att man, trots ambitiösa medarbetare, ändå inte alltid fick rätt saker gjorda. En satsning på mindre team och stöd till dem utifrån Susan Wheelans modell har både ökat effektiviteten och förbättrat trivseln. Här berättar ett team som arbetar med vitaminer och tungmetaller om sina erfarenheter. 

Diskutera!

  • Vilka värden ser ni i att arbeta med teamutveckling på er myndighet? På kort och lite längre sikt?