Effektiva team på 60 minuter

Kapitel 1 - Vilken skillnad gör ett effektivt team?

Det är stor skillnad på att vara en del av ett team där man är osäker på uppdraget och tvivlar på varandras kompetens, och att arbeta i ett team där man litar på varandra och har en tydlig bild av vad som ska åstadkommas.

Skillnaden påverkar hur vi mår, men märks också på kvaliteten i det man utför. Susan Wheelans forskning visar till exempel att välfungerande team i akutsjukvården räddar fler liv och att elever till lärare i effektiva team får bättre resultat på nationella prov. 

Forskningen visar också att medarbetare i välfungerande team är mindre sjuka och trivs bättre i sina arbetsliv.

”Team där inte alla bidrar löser inga brott”

På Polisens enhet för Grova brott i Malmö är outvecklade team något som man snabbt måste göra något åt. ”Att man lägger energin på rätt saker är helt avgörande för att lösa svåra brott och för att medarbetarna ska hålla”, menar enhetens chef David Sjöman. 

I en podd-intervju får vi ta del av hans tankar om teamets roll för ett hållbart arbetsliv på en av Polisens mest pressade verksamheter. 

Lyssna på reportaget via knappen nedan.

0:00

Diskutera!

  • Hur viktig är gruppen för att du ska lyckas med ditt arbete?
  • Vad betyder gruppen för att man som individ ska trivas på arbetet och utvecklas?