Effektiva team på 60 minuter

Kapitel 5 - Kom igång med arbetet

Genom Effektiva team har många myndigheter fått metodstöd att implementera teamutvecklingsarbete enligt Susan Wheelans teori. Under 2025 kommer en ny teamutvecklingstjänst att finnas tillgänglig. Fram tills dess går det att ta del av Effektiva team här. 

Diskussion

  • Om ni skulle bestämma er för att börja arbeta med teamutveckling på er myndighet; hur skulle ni lägga upp ett sådant arbete?
  • Vilket stöd tror ni att skulle ni behöva från Partsrådet?