Evenemang

Tidigare evenemang

Seminarium

Partsrådsdagen 2023: Norrköping - Fullbokat

Seminarium

Partsrådsdagen 2023: Stockholm. Fullbokat.

Webbinarium

När chef och medarbetare inte kommer överens i det lönesättande samtalet

Lönebildning
Webbinarium

Att behålla och utveckla kompetens — en fråga om hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Hur förebygger vi sociala hälsorisker på arbetet?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö
Workshop

Prova-på-workshop: Hur skapar vi en hälsofrämjande arbetslivsresa?

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

En hälsofrämjande arbetslivsresa, från att vi börjar arbeta till att vi går i pension. Hur tar vi oss dit?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Partsrådet i Almedalen: Hur skapar vi framgång i arbetsmiljöarbetet i statlig sektor?

Arbetsmiljö
Workshop

Prova-på-workshop: Fånga tidiga tecken på stress

Hållbart arbetsliv
Övrigt

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö
Workshop

Prova-på-workshop: 29k. Hur kan vi arbeta förebyggande mot stress i arbetslivet?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hur skapar vi förutsättningar för en kognitivt hållbar arbetsmiljö?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Hur påverkar kvaliteten i våra samarbeten arbetshälsan?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Lönebildningsdagen 2023: Lönebildningens roll för kompetensförsörjningen

Lönebildning
Webbinarium

Lärande i arbetsvardagen, hur främjar vi det?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hur kan vi möjliggöra en bra arbetsåtergång från sjukskrivning?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

För en aktiv och stöttande rehabiliteringsprocess

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Hur stärker vi vårt team?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Verkliga resultat i arbetsmiljön? Statliga organisationer berättar om sina erfarenheter

Arbetsmiljö
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö, vad hände sen?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova på-workshop: Arbetslivsresan

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Förnyelseförmåga och hållbar arbetsmiljö vid snabba svängningar (spinn-off)

Arbetsmiljö
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Återhämtning, hantera stress och balans i arbetslivet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Att arbeta heltid trots psykisk ohälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Löneskillnader mellan kvinnor och män? BESTA-vägen: Stöd för systematisk analys av löneskillnader

Lönebildning
Workshop

Lärande i förändring - hur fångar vi upp och behåller kunskap inom organisationen?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hur gör vi? Pröva en process som ger stöd i dialogen om psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Välkommen till ett samtal om vår senaste tjänst: Arbetslivsresan – om och för ett längre arbetsliv!

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Så stärker vi långsiktigheten i den lokala lönebildningsprocessen enligt RALS-T

Lönebildning
Webbinarium

Lönebildningsdagen 2022: Lokal lönebildning i en föränderlig omvärld

Lönebildning
Webbinarium

Psykisk hälsa – hur samtalar vi på vår arbetsplats?

Arbetsmiljö
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Lärande i förändring - hur fångar vi upp och behåller kunskap inom organisationen?

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Möt Partsrådet: Öppet hus med presentation av Partsrådets nyheter och tjänster

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Arbetsanpassning och rehabilitering – roller och ansvar

Arbetsmiljö
Seminarium

I fokus: den återkommande dialogen enligt RALS

Lönebildning
Seminarium

Lönerevisionsarbetet – före, under och efter

Lönebildning
Webbinarium

Användbarhetsronden – stöd i digital arbetsmiljö

Arbetsmiljö
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Kollektiv förmåga - vad hände sedan?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö främjar psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Workshop

Prova-på workshop: Fånga tidiga tecken

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Kontorsarbete efter pandemin

Arbetsmiljö
Workshop

Prova-på workshop: Välkommen tillbaka

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Problemlösningssamtal - samtal för bättre psykisk hälsa

Arbetsmiljö
Konferens

Partsrådsdagen 2022

Webbinarium

Organisatoriska orsaker till stress

Hållbart arbetsliv
Workshop

Konsten att stanna upp och reflektera

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Välmående och kreativitet på distans

Arbetsmiljö
Webbinarium

Psykologisk trygghet i hållbara digitala miljöer

Hållbart arbetsliv
Workshop

Vill du engagera dig i Partsrådets utbud av stöd för utveckling av samverkan?

Samverkan
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Samverkan - Processen inför beslutsfattande

Samverkan
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Samskapad nystart i samverkansarbetet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Genusmedvetet arbetsmiljöarbete – vad kan förklara kvinnors högre sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa?

Arbetsmiljö
Webbinarium

Lansering av rapporten ”Utmanande men utvecklande – om lokala parters samverkan under pandemin”

Workshop

Att arbeta med psykisk ohälsa – chefens roll

Arbetsmiljö
Övrigt

Visning av Ursäkta röran

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Utmattningssyndrom – upptäcka och komma tillbaka

Arbetsmiljö
Övrigt

Visning av Ursäkta röran

Hållbart arbetsliv
Övrigt

Visning av Ursäkta röran

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Onboarding: Strategier för att förebygga negativa konsekvenser av stress som ny i arbetslivet

Arbetsmiljö
Webbinarium

Så kan din organisation arbeta med frågor om stress

Hållbart arbetsliv
Workshop

Förebygg och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Arbetsmiljö
Webbinarium

Förbättra arbetsmiljön med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Lanseringsworkshop: Lärande i förändring

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 3

Samverkan
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 2

Samverkan
Webbinarium

Så samskapar ni organisationens utveckling

Hållbart arbetsliv
Workshop

Ta er samverkan till nästa nivå: Workshopserie del 1

Samverkan
Konferens

Lönebildningsdagen för statlig sektor

Lönebildning
Informationsträff

Öppet hus: Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Pilot

Pilot i Stockholm av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Pilot

Pilot i Stockholm av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Pilot

Pilot i Stockholm av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Pilot

Pilot i Stockholm av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Lärandet som en förutsättning för hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Arbetsmiljön post Corona – ett kreativt förändringsarbete

Arbetsmiljö
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Workshop

Den hjärnvänliga arbetsplatsen

Arbetsmiljö
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Workshop

Organisatorisk och social arbetsmiljö vid arbete hemma: Vad hände, hur går det och vem gör vad?

Arbetsmiljö
Workshop

Nya föreskrifter om arbetsanpassning

Arbetsmiljö
Workshop

29k: Hantera stress för högskolor och universitet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Workshopserie del 3: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Workshopserie del 2: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Workshopserie del 1: Utveckling av samverkan och lokala samverkansavtal

Samverkan
Workshop

Arbetsmiljö vid arbete i hemmet

Arbetsmiljö
Evenemang

Pilot i Eskilstuna av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Bättre tillsammans

Hållbart arbetsliv
Evenemang

Pilot i Eskilstuna av Hållbarhetens konst: Vår tid

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Informationsträff

Informationsträff om Kollektiv förmåga

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hantera otillåten påverkan

Arbetsmiljö
Informationsträff

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Workshop

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Inkluderande arbetsmiljö gynnar alla

Hållbart arbetsliv
Workshop

Prova-på-workshoppar

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Fokusera på det friska

Hållbart arbetsliv
Workshop

Teamutveckling som ger stabilitet inför framtiden

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Med möjligheterna som mål

Hållbart arbetsliv
Workshop

Hitta energi och arbetsglädje

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 3

Samverkan
Webbinarium

Hantera hot och hat i sociala medier

Arbetsmiljö
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 2

Samverkan
Webbinarium

En partsgemensam väg framåt

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 1

Samverkan
Webbinarium

Stöd i utvecklingen av nya och befintliga lokala samverkansavtal, del 1

Samverkan
Webbinarium

Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet och privatlivet förändras

Arbetsmiljö
Webbinarium

Webbinarium: Arbetsplatsdialog – Metodstöd vid ohälsa

Arbetsmiljö
Webbinarium

Hantera stress med 29k

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Fysiskt skalskydd – att förbygga hot och våld i arbetsmiljön

Arbetsmiljö
Webbinarium

Perspektiv på jag och vi i våra arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Tillit och tydlighet, avgörande i utmanande tider

Samverkan
Webbinarium

En lärande organisation

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Att hantera konflikter och skapa robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö
Workshop

Engagemang i det nya normala

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Hälsa på jobbet med arbetsuppgiften i fokus

Arbetsmiljö
Webbinarium

Engagemang i det nya normala

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: Organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljö
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Digitalt lärande med Partsrådet – hur kan vi stötta er?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Kan team leda utveckling framåt?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Vilka utmaningar kring ett hållbart arbetsliv är viktigast att prioritera?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Digitalt Almedals-Webbinarium: Hur skapar vi förutsättningar för att främja ett hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Hur bygger vi långsiktig motståndskraft mot stress?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Digital Almedals-Workshop: Arbetsliv i förändring – hur påverkar det oss och hur vill vi påverka?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 60 minuter om Arbetsrättsliga aspekter på otillåten påverkan

Arbetsmiljö
Webbinarium

Webbinarium: Samskapat utvecklingsarbete – ny tjänst under året

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #4

Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hur hanterar vi stress och osäkerhet – nu och i framtiden?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Vad betyder det att vara kollektivt intelligenta i kris?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 90 minuter om krisstöd kopplat till trakasserier, hot och våld

Arbetsmiljö
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Vad händer neurologiskt när vi blir stressade och vad betyder det på arbetsplatsen?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Tillsammans ställer vi om – erfarenhetsutbyte om statliga arbetsplatser i en snabbföränderlig tid

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Lansering av Hållbart arbetslivs app

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #3

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hållbart arbete på distans – hur ska vi tänka?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: 20 minuter om Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Extrainsatt webbinarium: Hur fångar vi tidiga tecken på stress när vi jobbar på distans?

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med Välkommen tillbaka

Hållbart arbetsliv
Webbinarium

INSTÄLLT: Webbinarium om distansarbete

Hållbart arbetsliv
Seminarium

INSTÄLLT: Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Ursäkta röran: en upplevelse för att prata om förändring

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Informationsträff om vår nya tjänst Samskapat utvecklingsarbete

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med IA-systemet

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Vill ni använda ett webbaserat verktyg för att följa arbetsmiljöarbetet? #1

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hur kan er organisation jobba med teamutveckling?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hur kan lokala parter kvalitetssäkra arbetet med den lokala lönebildningen

Lönebildning
Webbinarium

Webbinarium: 20 minuter med Effektiva team

Hållbart arbetsliv
Seminarium

”När är det rätt att göra fel?” Välkommen till ett samtal om misslyckanden.

Innovation och utveckling
Seminarium

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #3

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Mingel med Trygghetsstiftelsen #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Workshop för större myndigheter som förhandlar/tecknar avtal på både lokal och lokal-lokal nivå

Lönebildning
Seminarium

Ursäkta röran: Omställning pågår – en mobil utställning

Seminarium

Studiebesök vid Kungliga Operan – Innovation genom kommunikation

Innovation och utveckling
Seminarium

Löneseminarium med Arbetsgivarverket och Seko

Lönebildning
Seminarium

Webbaserat verktyg för arbetsmiljöarbete #2

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Lunchseminarium Organisationsanpassad möjlighetskarta

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Att förebygga psykisk ohälsa och om kollegiala samtalsgrupper

Arbetsmiljö
Seminarium

Innovationslabb: Innovationskultur och prototyping på riktigt — 6-stegsmetod för partsgemensam innovation

Innovation och utveckling
Seminarium

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Hantera hot och hat på nätet

Arbetsmiljö
Seminarium

Stöttande rehabilitering

Hållbart arbetsliv
Workshop

Workshopserie – kom vidare med ert lokala samverkansavtal

Samverkan
Seminarium

Innovation – en partsgemensam angelägenhet i Sundsvall

Innovation och utveckling
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Frukostklubb i Almedalen

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö
Seminarium

Svåra samtal – färdigheter och metoder

Seminarium

Att arbeta långsiktigt med lönebildningen

Lönebildning
Workshop

Utvecklingslabb för ett hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Seminarium om en lönebildningsprocess med lönesättande samtal

Lönebildning
Seminarium

Är du nyfiken på tjänsterna från Hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Vill ni ha stöd för att arbeta mer proaktivt för att fånga tidiga tecken på stress och ohälsa?

Hållbart arbetsliv
Workshop

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Att bygga robusta samarbetskulturer

Arbetsmiljö
Seminarium

Lansering av Hållbart arbetsliv

Hållbart arbetsliv
Seminarium

Systematiskt arbetsmiljöarbete – arbetsmiljöarbete i praktiken

Arbetsmiljö
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – En utbildningsdag om konflikthantering

Arbetsmiljö
Seminarium

Studiebesök Microsoft – ”Innovation i samhällets tjänst”

Innovation och utveckling
Seminarium

Samverkan för framtiden – en inspirationsdag

Samverkan
Seminarium

Organisatorisk och social arbetsmiljö – Hållbart medarbetarskap och ledarskap när gränserna i arbetslivet förändras

Arbetsmiljö
Seminarium

Innovationsdag – ”Innovation – en partsgemensam angelägenhet”

Innovation och utveckling
Seminarium

Säkerhetskultur och interkulturell kommunikation

Arbetsmiljö
Seminarium

Systematiskt arbetsmiljöarbete – vilka regler styr

Arbetsmiljö
Seminarium

Bättre möten med bättre kommunikation

Arbetsmiljö