Evenemang

Partsrådet i Almedalen: Hur kan vi arbeta förebyggande mot hot på jobbet i statliga verksamheter?

Seminarium

Risken för hot och våld i arbetsvardagen är en viktig arbetsmiljöfråga och en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Hur hanterar vi att hot och våld är en möjlig risk varje dag på jobbet? Vad kan vi göra på organisatorisk nivå? Hur rustar vi medarbetare att hantera utsatthet?

Ska du till Almedalsveckan? Då vill vi på Partsrådet gärna träffa dig. 

Ämnet är angeläget. För vissa medarbetare i statlig sektor är hot och våld en normal del av arbetsvardagen. För andra har risken att utsättas för hot och våld kommit som ett oväntat brev i e-posten. 

Risken för hot och risken för våld i arbetsvardagen är en viktig arbetsmiljöfråga och något som måste hanteras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Några frågor som kommer att beröras är:

  • Hur hanterar vi att hot och våld är en möjlig risk varje dag på jobbet?
  • Vad kan vi göra på organisatorisk nivå och hur rustar vi medarbetare att hantera en möjlig utsatthet?
  • Vilka fördelar finns det att jobba partsgemensamt med de utmaningar som hot på jobbet medför? 

Medverkar gör bland andra: 

Meta Broddare, utbildare och expert, som med erfarenhet från Polisen och EU-kommissionens utbildningsgrupp ger en omvärldsspaning och delar sin syn på hur ett förebyggande arbete kan bedrivas. 

Statsanställda som beskriver sin arbetsvardag och hur arbetet mot hot och våld bedrivs lokalt.

Samtalet modereras av företrädare för centrala parter i statlig sektor; Karin Åslund från Arbetsgivarverket och Anders Lindström från Saco-S.

Vi får även inspel från Karin Erixon och Kajsa Linderborg från  Afa Försäkring, som berättar hur IA-systemet kan ge stöd i arbetsmiljöarbetet.

Även Ulrica Engström Nilsson, kanslichef på Partsrådet, medverkar.

På grund av tekniska problem finns ingen inspelning tillgänglig. Läs gärna artikeln istället.

Var?

Länsstyrelsens trädgård, entré från Korsgatan 4, Visby. 

När?

27 juni kl. 10.00-10.45.

Vem?

Seminariet är öppet för alla som kan delta i Visby. Förhandsanmälan behövs inte. Den inspelade filmen publiceras senare på partsradet.se. Precis som vid alla Partsrådets evenemang riktar vi oss främst till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare, skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi uppmuntrar partsgemensamt deltagande, men det är inget krav.