Hantering personuppgifter

Hantering personuppgifter

Namn och mejladresser

Namn och mejladress i mejl räknas som personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning. Partsrådet diarie- och arkivför ärenden i verksamheten. Mejl som exempelvis berör avtal eller mer principiella frågor med sina svar diarieförs och arkiveras, därefter tas mejlet i ärendet bort. Mejl som inte behöver sparas, som korta frågor om Partsrådets evenemang, tas bort löpande eller senast efter ett kalenderår.

Evenemang

Personuppgifterna i anmälan till Partsrådets evenemang används för att administrera anmälan, för uppföljning och ibland för att skicka information om liknande aktiviteter. Partsrådet behåller uppgifterna som längst två kalenderår efter anmälan. Sedan tas de bort. Deltagare i ett evenemang blir medlemmar i Partsrådets lösenordsskyddade intranät och får där tillgång till framför allt deltagarlistor, presentationer och annat material från aktiviteten. Där är namn och mejladress, samt uppgifter som deltagaren själv lägger till, tillgängliga för alla som är medlemmar i intranätet. Medlemmar har tillgång till materialet i två kalenderår efter genomfört evenemang. Medlemskap i intranätet kan avslutas tidigare genom att meddela Partsrådet på info@partsradet.se eller genom att fylla i vårt mejlformulär och begära utträde.

Nyhetsbrev

Prenumeranter får nyhetsbrev från Partsrådet. Prenumeranternas mejladresser finns i prenumerantregistret. En prenumeration kan avslutas med hjälp av en länk i nyhetsbrevet eller genom att kontakta Partsrådet direkt och uppge vilket mejladress man vill ha borttagen.

Trycksaker

Vid beställning av trycksaker registreras personuppgifterna i formuläret för att skicka trycksaken till dig och följa upp beställningsfunktionen. Partsrådet behåller uppgifterna som längst ett kalenderår efter att du lämnat dem.