Vi erbjuder

Podd

#28 Vad har du för BESTA-kod?

Ett kontinuerligt arbete lägger grunden för en riktigt bra och användbar lönestatistik inom det statliga avtalsområdet. Det är något som både arbetsgivare och fack är övere...

Lönebildning
Podd

#27 Hur skapar vi luft i systemet?

Vi pratar ofta om vårt livspussel, men är det verkligen ett så bra ord? Vårt liv är inte bara ett individuellt pusslande. Vi delar pusselbitar med andra. Arbetsplatsen är e...

Hållbart arbetsliv
Podd

#26 "Problemet med framtiden är att den ständigt förändras"

Hur blir vi hållbara i förändring när förändringen är konstant? Partsrådets tjänst Arbetslivsresan ger förutsättningar för lokala parter att verka för ett längre arbetsliv både...

Hållbart arbetsliv
Podd

#25 Inkluderande arbetsmiljö: Hur gör andra?

Forskning visar att när alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten. Arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksam...

Hållbart arbetsliv
Podd

#24 Del 2 Psykologisk trygghet i digitala miljöer med Caroline Lornudd och Philip Runsten

Forskarna Caroline Lornudd och Philip Runsten fortsätter att svara på frågor kring psykologisk trygghet i digitala miljöer. 

Hållbart arbetsliv
Podd

#24 Del 1 Psykologisk trygghet i digitala miljöer med Caroline Lornudd och Philip Runsten

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet i digitala miljöer? Det pratade forskarna Caroline Lornudd och Philip Runsten om i ett av Partsrådets mest besökta webbinarier under förra...

Hållbart arbetsliv
Podd

#23 Ett arbetsliv för alla generationer

Under 2022 lanserar Partsrådet en ny tjänst med fokus på att främja förutsättningarna för ett arbetsliv för alla generationer. I detta avsnitt tittar vi närmare på vilka faktore...

Hållbart arbetsliv
Podd

#22 En bra medarbetare leder sig själv

Partsrådets tjänst 29k: Hantera stress bidrar till att utveckla individers förmåga till självledarskap, vilket i sin tur kan skapa värde för organisationer genom medarbetare med...

Hållbart arbetsliv
Podd

#21 Hållbart digitalt arbetsliv

Historiskt har samhällsförändringar ofta drivits på av teknisk utveckling, och i det här avsnittet av Partsrådspodden utgår vi från en av vår tids stora omvälvningar: digitalise...

Hållbart arbetsliv
Podd

#20 Partsgemensam innovation gör skillnad

När Socialstyrelsen deltog partsgemensamt på ett av Partsrådets innovationslabb bestämde man sig för att ta med hela metodiken hem till myndigheten. Det resulterade i att man in...

Innovation och utveckling
Podd

#19 Spelsimulering som innovationsmetod

Hur kan man få personer från olika organisatoriska delar, med olika kompetenser och erfarenhet att verka tillsammans och lyckas med innovation och utveckling? Jo, bland annat me...

Innovation och utveckling
Podd

#18 "Vi är inte så digitaliserade som vi tror ..."

Pandemin har för många inneburit en snabb utveckling i att både hålla i digitala möten och att vara en god deltagare. Men är vi verkligen så digitaliserade här i Sverige som vi...

Innovation och utveckling
Podd

#17 Så motverkar vi ohälsa på framtidens arbetsplats

Upplevelsen av det nya normala varierar från individ till individ, men klart är att pandemin redan lämnat tydliga spår i ohälsostatistiken. Frågan är hur utvecklingen påverkar m...

Hållbart arbetsliv
Podd

#16 Hur jobbar vi hållbart i en kris?

Hur ska vi agera för att kunna arbeta hållbart när krisen saknar slutdatum? Vilken roll spelar arbetsmiljön när ovissheten är som störst?

Hållbart arbetsliv
Podd

#15 Effektiva team i ett digitalt arbetsliv

Hög grad av psykologisk trygghet i våra arbetsgrupper är en viktig pusselbit för att skapa kvalité i verksamheten och säkra förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Att jobba...

Hållbart arbetsliv
Podd

#14 Kris, innovation och ett hållbart arbetsliv

Hur kan innovation och utveckling bidra till att vi tar oss igenom pandemin? Vad betyder det för verksamheten och förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv? Och vilka lärdoma...

Hållbart arbetsliv
Podd

#13 När är det rätt att göra fel? Ett samtal om misslyckande

Att misslyckas med projekt som syftar till innovation och utveckling, särskilt när det finansieras av skattepengar, är inget man direkt skryter om. Hur kan man då skapa förutsät...

Innovation och utveckling
Podd

#12 Att leda och ledas i en snabbrörlig värld

Många offentliga verksamheter är i hög grad inlåsta i strukturer och styrningsmekanismer som gör att de kan upplevas – och bitvis även vara – tröga och svårrörliga. Som anställd...

Innovation och utveckling
Podd

#11 Bedriva verksamhet och innovation: Gör det svåra enkelt

Vi befinner oss i en tid då både medarbetare på statliga arbetsplatser och användare av dess tjänster ställer nya krav på intern effektivitet och hög tjänsteleverans. Man behöve...

Innovation och utveckling
Podd

#10 Varför är det så svårt med digital innovation i offentlig sektor?

Offentlig sektor blir bättre och bättre på innovation och utveckling, men vissa utmaningar kvarstår. Johan Magnusson visar att det finns strukturella utmaningar, exempelvis vad...

Innovation och utveckling
Podd

#9 Öppenhet, transparens och delaktighet – verktyg för innovation

Kan man använda kommunikativa verktyg för att driva innovation och utveckling? Ja, det menar Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, som i dag gästar Partsrådspodd...

Innovation och utveckling
Podd

#8 Kreativitet ligger i allas vårt DNA

Kreativitet är inte förunnat några få utan ligger i allas vårt DNA. Däremot räcker det inte att bara tänka nytt – man måste göra nytt också. Efter att ha studerat världens samtl...

Innovation och utveckling
Podd

#7 Vad kan vi lära oss av ett partsgemensamt innovationsarbete?

Hur får man extra kraft som myndighet i innovations- och utvecklingsarbetet och vad innebär ett innovationslabb? Varför behövs ett partsgemensamt perspektiv (arbetsgivare och fa...

Innovation och utveckling
Podd

#6 Hållbart arbetsliv: Fyra tjänster på 30 minuter

Är du nyfiken på hur upplägget för Hållbart arbetslivs tjänster ser ut? Hur lång tid tar de i anspråk och vad ska man tänka på när man partsgemensamt avropar dem?

Hållbart arbetsliv
Podd

#5 Mitt i kris, och efter kris - hur gör vi?

Hur är det att stå mitt i en samhällsförändring och samtidigt fortsätta jobba smart? Just nu pågår den världsomspännande pandemin Covid-19 och det påverkar våra statliga verksam...

Hållbart arbetsliv
Podd

#4 Hur går resan mot ett hållbart arbetsliv?

Programchef Emilia Liljefrost pratar här med sina gäster om hur vi arbetar mot resultat och effekter för att främja friska och engagerade arbetsplatser i staten.

Hållbart arbetsliv
Podd

#3 Vad är programmet Hållbart arbetsliv?

Hur började allt med Partsrådets program Hållbart arbetsliv?

Hållbart arbetsliv
Podd

#2 Syfte och mål med samverkansavtalet Samverkan för framtiden

I detta avsnitt av Partsrådspodden beskriver Ken Jonsson och Roger Pettersson parternas intentioner med det nya avtalet ”Samverkan för framtiden”.

Samverkan
Podd

#1 Viktiga perspektiv i det nya avtalet för framtidens samverkan

Medlemmar i styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Samverkan diskuterar viktiga perspektiv av avtalet ”Samverkan för framtiden”.

Samverkan