Vi erbjuder

Podd

#31 Del 2 Hur kan vi arbeta med inkluderande arbetsmiljö?

Missa inte det senaste avsnittet av Partsrådspodden där Partsrådets Ksanet Habte möter organisationskonsulten med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering, Gabriella Fäge...

Hållbart arbetsliv
Podd

#31 Del 1 Hur kan vi arbeta med inkluderande arbetsmiljö?

Man kan dela upp en inkluderande arbetsmiljö i tre huvudkomponenter: fysisk och digital tillgänglighet, rättvisa rutiner och processer, samt en psykosocial arbetsmiljö. Men föru...

Hållbart arbetsliv
Podd

#30 En arbetsvardag på SMHI

Det är många faktorer som påverkar vår arbetsvardag. Hur kan en organisation skapa förutsättningar för en lagom arbetsbelastning? Och finns det nycklar till att hålla dialogen o...

Arbetsmiljö
Podd

#29 Hot på jobbet: Att rusta för risken

För vissa medarbetare i statlig sektor är hot och våld en normal del av arbetsvardagen. Redan när de sökte sin anställning visste de att hot på jobbet ingår. För andra har...

Arbetsmiljö
Podd

#28 Vad har du för BESTA-kod?

Ett kontinuerligt arbete lägger grunden för en riktigt bra och användbar lönestatistik inom det statliga avtalsområdet. Det är något som både arbetsgivare och fack är övere...

Lönebildning
Podd

#27 Hur skapar vi luft i systemet?

Vi pratar ofta om vårt livspussel, men är det verkligen ett så bra ord? Vårt liv är inte bara ett individuellt pusslande. Vi delar pusselbitar med andra. Arbetsplatsen är e...

Hållbart arbetsliv
Podd

#26 "Problemet med framtiden är att den ständigt förändras"

Hur blir vi hållbara i förändring när förändringen är konstant? Partsrådets tjänst Arbetslivsresan ger förutsättningar för lokala parter att verka för ett längre arbetsliv både...

Hållbart arbetsliv
Podd

#25 Inkluderande arbetsmiljö: Hur gör andra?

Forskning visar att när alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten. Arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksam...

Hållbart arbetsliv
Podd

#24 Del 1 Psykologisk trygghet i digitala miljöer med Caroline Lornudd och Philip Runsten

Hur kan vi skapa psykologisk trygghet i digitala miljöer? Det pratade forskarna Caroline Lornudd och Philip Runsten om i ett av Partsrådets mest besökta webbinarier under förra...

Hållbart arbetsliv
Podd

#24 Del 2 Psykologisk trygghet i digitala miljöer med Caroline Lornudd och Philip Runsten

Forskarna Caroline Lornudd och Philip Runsten fortsätter att svara på frågor kring psykologisk trygghet i digitala miljöer. 

Hållbart arbetsliv
Podd

#23 Ett arbetsliv för alla generationer

Under 2022 lanserar Partsrådet en ny tjänst med fokus på att främja förutsättningarna för ett arbetsliv för alla generationer. I detta avsnitt tittar vi närmare på vilka faktore...

Hållbart arbetsliv
Podd

#22 En bra medarbetare leder sig själv

Partsrådets tjänst 29k: Hantera stress bidrar till att utveckla individers förmåga till självledarskap, vilket i sin tur kan skapa värde för organisationer genom medarbetar...

Hållbart arbetsliv
Podd

#21 Hållbart digitalt arbetsliv

Historiskt har samhällsförändringar ofta drivits på av teknisk utveckling, och i det här avsnittet av Partsrådspodden utgår vi från en av vår tids stora omvälvningar: digitalise...

Hållbart arbetsliv
Podd

#20 Partsgemensam innovation gör skillnad

När Socialstyrelsen deltog partsgemensamt på ett av Partsrådets innovationslabb bestämde man sig för att ta med hela metodiken hem till myndigheten. Det resulterade i att man in...

Innovation och utveckling
Podd

#19 Spelsimulering som innovationsmetod

Hur kan man få personer från olika organisatoriska delar, med olika kompetenser och erfarenhet att verka tillsammans och lyckas med innovation och utveckling? Jo, bland annat me...

Innovation och utveckling
Podd

#18 "Vi är inte så digitaliserade som vi tror ..."

Pandemin har för många inneburit en snabb utveckling i att både hålla i digitala möten och att vara en god deltagare. Men är vi verkligen så digitaliserade här i Sverige som vi...

Innovation och utveckling
Podd

#17 Så motverkar vi ohälsa på framtidens arbetsplats

Upplevelsen av det nya normala varierar från individ till individ, men klart är att pandemin redan lämnat tydliga spår i ohälsostatistiken. Frågan är hur utvecklingen påverkar m...

Hållbart arbetsliv
Podd

#16 Hur jobbar vi hållbart i en kris?

Hur ska vi agera för att kunna arbeta hållbart när krisen saknar slutdatum? Vilken roll spelar arbetsmiljön när ovissheten är som störst?

Hållbart arbetsliv