Vi erbjuder

#29 Hot på jobbet: Att rusta för risken

Tre personer framför ett draperi.

tisdag 27 februari 2024

För vissa medarbetare i statlig sektor är hot och våld en normal del av arbetsvardagen. Redan när de sökte sin anställning visste de att hot på jobbet ingår. För andra har risken att utsättas för hot och våld kommit som ett brev i e-posten. Hur hanterar vi att hot och våld är en möjlig risk varje arbetsdag? Vad kan vi göra på organisatorisk nivå och hur rustar vi medarbetare att hantera en möjlig utsatthet? Vilka fördelar finns det att jobba partsgemensamt med de utmaningar som hot på jobbet medför? 

Partsrådspodden · #29 Hot på jobbet: Att rusta för risken

I det här poddavsnittet möter Partsrådets Olof Hugander rikskronofogden och myndighetschefen för Kronofogden Fredrik Rosengren och forskaren Sara Göransson. Lyssna till hur en dag på jobbet kan se ut för en medarbetare eller en myndighetschef och hör mer om aktuell forskning inom området. Du får också tips om arbetssätt och verktyg att använda i den egna organisationens förebyggande arbete, när något händer och om det viktiga uppföljande arbetet.

Arbetsmaterialet Hot på jobbet