Arbetsmiljö

Att sänka sjuktalen, motverka ohälsa och främja hälsa och välbefinnande är viktigt både för verksamheten och varje arbetstagare. Det handlar om att förebygga och hantera incidenter men också om att lära inför framtiden.

Förändring på gång! Arbetsmiljöverket håller på att uppdatera sin författningssamling (AFS). Det kan därför hända att länkar i Partsrådets material leder till en föreskrift som snart slutar att gälla. Partsrådet uppdaterar länkar och material allteftersom. De nya föreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2025.

Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete

Hur kan vi skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra? Vi vet att organisatoriska förutsättningar har stor påverkan på våra liv och vår psykiska hälsa. Genom att partsgemensamt fokusera på främjande och förbyggande insatser kan vi skapa arbetsmiljöer där alla mår bra. Materialet ger kunskap, samtalsstöd och konkreta verktyg för att underlätta det strategiska arbetet och samtalet om psykisk hälsa på er arbetsplats.

Ta del av arbetsmaterialet

 

Webbinarier och filmer om arbetsmiljö

Se alla filmer och webbinarier

Artiklar om arbetsmiljö

Se alla artiklar