Arbetsmiljö

Att sänka sjuktalen, motverka ohälsa och främja hälsa och välbefinnande är viktigt både för verksamheten och varje arbetstagare. Det handlar om att förebygga och hantera incidenter men också om att lära inför framtiden.

Psykisk hälsa – material för partsgemensamt arbete

Hur kan vi skapa arbetsplatser där medarbetare mår bra? Vi vet att organisatoriska förutsättningar har stor påverkan på våra liv och vår psykiska hälsa. Genom att partsgemensamt fokusera på främjande och förbyggande insatser kan vi skapa arbetsmiljöer där alla mår bra. Materialet ger kunskap, samtalsstöd och konkreta verktyg för att underlätta samtalet om, och det strategiska arbetet med, psykisk hälsa på er arbetsplats. Titta på filmen och ta del av arbetsmaterialet.

 

Webbinarier och filmer om arbetsmiljö

Se alla filmer och webbinarier

Artiklar om arbetsmiljö

Se alla artiklar