Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv

Fokus för arbetsområdet ligger på att bidra till att motverka ohälsa och att främja hälsa och välbefinnande i arbetslivet för att därmed påverka sjuktalen i nedåtgående riktning. Bland annat genomförs seminarier om faktorer och förhållanden i arbetslivet som har särskilt stor påverkan på hälsa och välbefinnande.

 

Partsrådet kommer under 2020 att ta fram digitalt stödmaterial som syftar till att inspirera och bidra till kunskap om faktorer och insatser som kan bidra till att motverka otillåten påverkan, med koppling till arbetet och arbetsplatsen.

Fem e-utbildningar som rör systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk arbetsmiljö finns tillgängliga på hemsidan. E-utbildningarna konflikthantering och robusta samarbetskulturer finns nu översatta till engelska.

Ett viktigt syfte för arbetsområdet är att stödja lokala parter i arbetet med att förebygga, hantera och samverka kring arbetsmiljöfrågor.

Uppdaterad: 2020-04-21

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.