Arbetsmiljö

Vad är en lagom arbetsbelastning?

Två personer samtalar i en studio

tisdag 16 januari 2024

Det finns mycket att vinna på att jobba förebyggande med frågan om psykisk arbetsbelastning. Det är också ett aktuellt ämne som engagerar. Men finns det en arbetsbelastning som är lagom? Och hur påverkar arbetsbelastningen människor och organisationer? 

 

Nära 600 deltagare lyssnade och ställde frågor i Partsrådets webbinarium med Mats Eklöf, legitimerad psykolog och docent i yrkesmedicinsk forskning. Några frågor hanns med under sändningstid och andra filmades efter avslutad sändning. 

Mats Eklöf delade med sig av handfasta enkla modeller för bedömning av de olika delarna som arbetsbelastning består av. I samtal med Ylva Nordling från Partsrådet analyserade han också ett praktikfall ur Partsrådets arbetsmaterial Psykisk hälsa och ohälsa.

Se frågor från deltagare med svar av Mats Eklöf:

Fråga 1 om dilemmat standardisering och autonomi

Fråga 2 om individuell motivation och prestation

Fråga 3 om eldsjälar och arbetsbelastning

Se hela webbinariet i efterhand:

När är arbetsbelastningen lagom?

 • oftast en positiv känsla på jobbet: känner sig pigg och aktiv, inte stressad, pressad och jäktad eller uttråkad och sysslolös
 • tar och kan ta pauser regelbundet och vid behov
 • har möjlighet att göra ett fullgott arbete
 • kan koppla bort arbetet efter arbetsdagen
 • har lust och energi över till barn, partner, vänner, hemarbete och fritidsintressen
 • kan koppla av, njuta och sova gott

Tecken på en för hög arbetsbelastning

 • det råder ofta eller alltid tidsbrist
 • en känsla av att inte hinna med
 • svårighet att utföra uppgifter med rätt kvalitet under arbetstiden
 • hinner inte återhämta sig under arbetsdagen
 • svårt att släppa tanken på jobbet vid ledighet

Tips!

Titta på hela eller delar av webbinariet, kanske partsgemensamt eller inför ett möte i skyddsorganisationen, för att se hur ni kan arbeta med frågan hos just er.

Relaterat innehåll