Vi erbjuder

Fånga tidiga tecken på stress

I den här tjänsten utvecklar ni er förmåga att arbeta partsgemensamt inom er organisation för att ge medarbetare möjlighet till en balanserad arbetssituation, samt ha rutiner på plats inom verksamheten för att tidigt uppmärksamma signaler om överbelastning och stress.

Syftet med den här tjänsten är att öka lokala parters förmåga att identifiera och kartlägga tidiga tecken på stress och ohälsa. Genom att ta del av workshoppen ”Fånga tidiga tecken på stress” kan ni fylla på med kunskap och stimulera till diskussioner, som ni sedan tar vidare till konkreta förbättringsförslag kopplade till just er organisation och verksamhet. 

Organisationens förmåga att fånga upp tidiga tecken på stress och ohälsa bland medarbetare bör implementeras på flera nivåer: organisatoriska, grupporienterade och/eller individrelaterade, och är även centrala delar i förebyggande arbetet.

 
Det digitala stödet innehåller bland annat:

  • Översikt över vanligaste tidiga tecknen på stress
  • Presentation av en modell för hur stress utvecklas i en organisation
  • Goda exempel från organisationer som ökat sin förmåga och på så vis kunnat förebygga ohälsa
  • Diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som finns på er myndighet kopplat till proaktivt arbete för att förebygga stress 


Efter att ha genomfört materialet finns vi från Partsrådet som stöd för att diskutera ytterligare initiativ och fortsatt arbete genom andra tjänster.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Eftersom workshoppen nu också finns i digitalt format, får ni som organisation tillgång till materialet via en länk. Partsrådet planerar tillsammans med er hur leverans av stödet ska ske efter ett uppstartsmöte som kretsar kring hur ni arbetar med den här typen av frågor i dagsläget. Inom ramen för avropet så stöttar vi även med att hjälpa er i att facilitera tjänsten självständigt för att kunna föra vidare kunskapen inom organisationen. Workshoppen kan levereras fysiskt och digitalt.

 

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshoppen är uppdelat i olika avsnitt som ni i organisationen kan genomföra vida olika tillfällen. 
Om ni önskar att vi från Partsrådet kommer ut och stöttar med facilitering tar workshopstillfället 3,5 h . 
I uppstarten hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fler frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.