Hållbart arbetsliv

Obs!

Den 5 mars genomgår Partsrådets webbplats en större uppdatering och är därför inte tillgänglig mellan 7.00 och 10.00 på morgonen.

Avropsformulär

Här skickar du in ett avrop för den eller de tjänster du är intresserad av inom Partsrådets program Hållbart arbetsliv. Efter avropet kommer vi att kontakta er för att diskutera hur vi bäst levererar önskade tjänster och vi diskuterar även hur vi kan uppfylla era behov på bästa sätt. Ett avrop är inte bindande.

Generella uppgifter

Gäller avropet flera tjänster? Specificera gärna önskemål för respektive tjänst.
*Oftast HR-chef, personalchef, administrativ chef eller motsvarande.
Arbetsgivarrepresentant

Ange uppgifter för arbetsgivarrepresentant nedan

Fackliga representanter

Ange 1 - 3 fackliga representanter nedan

Representant 1

Representant 2

Representant 3

Jag som skickar in detta avrop heter (förnamn/efternamn)