Våra arbetsområden

Här hittar du det material, artiklar, filmer och stödmaterial inom olika aktuella ämnen som tagits fram partsgemensamt.
Partsrådets verksamhet drivs genom arbetsområden. I dag har vi fem aktiva områden – Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Innovation och utveckling, Lönebildning och Samverkan.