Våra arbetsområden

Här hittar du det material, artiklar, filmer och stödmaterial inom olika aktuella ämnen som har tagits fram partsgemensamt.
Partsrådets verksamhet drivs genom arbetsområden. I dag har vi fyra aktiva områden – Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Här hittar du också Innovation och utveckling, ett arbetsområde som var aktivt fram till 31 december 2020.