Våra arbetsområden

Här kan du ta del av artiklar, filmer, material och annat som stöttar er i det partsgemensamma arbetet på det statliga avtalsområdet.

Partsrådets verksamhet drivs genom arbetsområden och vi arbetar alltid utifrån det partsgemensamma perspektivet. I dag har vi fyra aktiva områden – Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Här hittar du också tidigare arbetsområden, inklusive Innovation och utveckling, ett arbetsområde som var aktivt fram till 31 december 2020.
 • Hållbart arbetsliv

  Partsrådet ger stöd som vill bidra till att fokusera på möjligheter och rusta statliga organisationer, lokala parter och medarbetare för framtiden.

 • Arbetsmiljö

  Att sänka sjuktalen, motverka ohälsa och främja hälsa och välbefinnande är viktigt både för verksamheten och varje arbetstagare. Det handlar om att förebygga och hantera incidenter men också om att lära inför framtiden.

 • Samverkan

  En väl fungerande dialog mellan chef och medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer (lokala parter) är grunden för samverkan. I dialogen ges utrymme till delaktighet och att bidra med sin kompetens, kreativitet och engagemang vilket ger förutsättningar för en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö.

 • Lönebildning

  En långsiktig lönebildning är en viktig del i verksamhetsutvecklingen – lönen är ett styrmedel för att uppnå verksamhetsmålen och kunna rekrytera och behålla rätt kompetens, idag och i framtiden.

 • Tidigare arbetsområden

  Genom åren har vi utvecklat stöd till lokala parter inom en rad olika områden, bland annat innovation och utveckling, jämställdhet, mångfald, etik samt hot på jobbet.