Om oss

Partsrådets representantskap

Representantskapet fastställer årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för Partsrådets styrelse. I uppdraget ingår också att fastställa styrelse och revisorer efter anmälan av parterna samt besluta om Partsrådets övergripande verksamhetsinriktning.

Representantskapet är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning.

Ledamöterna (15 från arbetsgivarsidan och 5 ledamöter från vardera arbetstagarorganisation) träffas en till fyra gånger per år. Ordinarie möte hålls senast under april månad.

Förteckning över ledamöter i Partsrådets representantskap

Arbetsgivarverkets ledamöter

Anders Liif - Försäkringskassan
Carl Durling, ordf - Arbetsgivarverket
Charlotta Halling - Tullverket
Daniel Persson - Bolagsverket Sundsvall
Eva Nelson - Försvarets materielverk
Eva Öquist - Stockholms konstnärliga högskola
Helén Björkman - Kammarkollegiet
Ingrid Ganrot - Karlstad universitet
Lotta Liljegren - Arbetsmiljöverket
Marianne Johansson-Hellström - Linnéuniversitet Kalmar/Växjö
Mats Engelbrektson - Karolinska Institutet
Rebecca Källskog - Post‐ och telestyrelsen
Stina Nyström - Kriminalvården
Tomas Hedlund - Socialstyrelsen
Ylva Navér - Säkerhetspolisen

OFR/S,P,O:s ledamöter

Britta Lejon - ST
Håkan Sparr - Försvarsförbundet
Susanne Nyberg - Officersförbundet
Marie‐Therese Gyllhede - ST
Tomas Stjernfeldt - Polisförbundet

Saco‐S ledamöter

Anders Lindström, v.ordf - Akademikerförbundet SSR
Andreas Nyström - Sveriges Ingenjörer
Hans Franklin - Akavia
Jaime Aleite - Psykologförbundet
Mattias Torell - SRAT

Sekos ledamöter

Fredrik Bäckström - Seko
Helené Zallin - Seko
Kenth Konradsdal - Seko
Lena Johansson - Seko
Patrik Öhrnell - Seko