Om oss

Partsrådets representantskap

Representantskapet fastställer årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för Partsrådets styrelse. I uppdraget ingår också att fastställa styrelse och revisorer efter anmälan av parterna samt besluta om Partsrådets övergripande verksamhetsinriktning.

Representantskapet är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning.

Ledamöterna (15 från arbetsgivarsidan och 5 ledamöter från vardera arbetstagarorganisation) träffas en till fyra gånger per år. Ordinarie möte hålls senast under april månad.

Förteckning över ledamöter i Partsrådets representantskap

Arbetsgivarverkets ledamöter

Carl Durling, ordf - Arbetsgivarverket
Lotta Liljegren - Arbetsmiljöverket
Eva Nelson - Försvarets materielverk
Stina Nyström - Kriminalvården
Anders Liif - Försäkringskassan
Andreas Backlund - Institutet för språk och folkminnen
Helén Björkman - Kammarkollegiet
Mats Engelbrektson - Karolinska Institutet
Ingrid Ganrot - Karlstad universitet
Rebecca Källskog - Post‐ och telestyrelsen
Tomas Hedlund - Socialstyrelsen
Eva Öquist - Stockholms konstnärliga högskola
Ylva Navér - Säkerhetspolisen
Charlotta Halling - Tullverket
Ulrica Engström Nilsson - Universitets‐ och högskolerådet

OFR/S,P,O:s ledamöter

Håkan Sparr - Försvarsförbundet
Susanne Nyberg - Officersförbundet
Tomas Stjernfeldt - Polisförbundet
Marie‐Therese Gyllhede - ST
Britta Lejon - ST

Saco‐S ledamöter

Anders Lindström, v.ordf - Akademikerförbundet SSR
Tarek Touma - Akavia
Jaime Aleite - Psykologförbundet
Mattias Torell - SRAT
Jerker Ambjörn - Sveriges Ingenjörer

Sekos ledamöter

Fredrik Bäckström - Seko
Lena Johansson - Seko
Kenth Konradsdal - Seko
Patrik Öhrnell - Seko
Helené Zallin - Seko