Om oss

Partsrådets representantskap

Representantskapet fastställer årsredovisningen och beslutar om ansvarsfrihet för Partsrådets styrelse. I uppdraget ingår också att fastställa styrelse och revisorer efter anmälan av parterna samt besluta om Partsrådets övergripande verksamhetsinriktning.

Representantskapet är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning.

Ledamöterna (15 från arbetsgivarsidan och 5 ledamöter från vardera arbetstagarorganisation) träffas en till fyra gånger per år. Ordinarie möte hålls senast under april månad.

Förteckning över ledamöter i Partsrådets representantskap

Arbetsgivarverkets ledamöter

Carl Durling, ordförande - Arbetsgivarverket
Helén Björkman - Kammarkollegiet
Ingrid Ganrot - Karlstad universitet
Karolina Wikmyr - Swedac
Lars Nordlander - Umeå universitet
Magnus Lundström - Försäkringskassan
Lena Hadad - Kriminalvården
Marie Westerlund - Specialpedagogiska skolmyndigheten
Tomas Hedlund - Socialstyrelsen
Olov Augrell - Arbetsmiljöverket
Maria Johansson - Kronofogden
Tatjana Mineur - Patent- och registreringsverket
Sofi Pahlin - Etikprövningsmyndigheten
Anna Ekholm - Fastighetsmäklarinspektionen
Jennie Borslehag - Naturvårdsverket

Saco‐S ledamöter

Johan Huhtamaa - Akademikerförbundet SSR
Andreas Nyström - Sveriges Ingenjörer
Hans Franklin - Akavia
Mattias Torell - SRAT
Torbjörn Bidebo - Sveriges Veterinärförbund

OFR/S,P,O:s ledamöter

Britta Lejon, vice ordförande - ST
Caroline Nilsson - Försvarsförbundet
Susanne Hultgren - Officersförbundet
Tomas Stjernfeldt - Polisförbundet
Katarina Skarin Ebenstrand - ST

Sekos ledamöter

Fredrik Bäckström - Seko
Helené Zallin - Seko
Matts Haglund - Seko
Mattias Kollberg - Seko
Vakant - Seko