Hållbart arbetsliv

Organisatoriska orsaker till stress

Illustration: Viktoria Kurpas.

den 11 maj 2022

Det är välbelagt att faktorer i arbetsmiljön kan orsaka osund stress hos medarbetare. Forskning visar att även när orsakerna finns på en organisatorisk nivå, sätts de flesta insatser in på individnivå. Hur kan man förstå detta glapp? Och vilka faktorer bidrar till hållbarhet i en organisation?

Nästan 400 personer hade anmält sig till Partsrådets lunchwebbinarium om organisatoriska orsaker till stress. Under 45 minuter redogjorde psykologen Caroline Lornudd och organisationskonsulten Lovisa Fogh Svensson för forskning inom området, och presenterade vilka faktorer de sett påverkar hållbarhet i organisationer – baserat på kartläggningar från Partsrådets tjänst Organisationsanpassad möjlighetskarta. Båda arbetar med några av de tjänster som Partsrådet erbjuder inom arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Sedan 2016 är 30 000 personer sjukskrivna för stress varje månad på den svenska arbetsmarknaden, och Arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar visar att uppemot 500 personer om året dör av arbetsrelaterad stress. Stress finns på agendan, och det görs mycket för att få ner orsakerna. Ändå går det trögt. Vad gör vi för fel?

En av orsakerna, säger Caroline Lornudd, är att vi sätter in insatser som inte kommer åt rotproblemet. Som psykolog inom företagshälsovården under 15 år har hon upplevt det själv.

– Den vanligaste insatsen är riktad till individen. Till exempel behandling mot stress och stressföreläsningar. Många gånger är detta välbehövligt, men det är avgränsade och enkla insatser. Sammanhanget är oftast mer komplext än så. Folk var glada och nöjda när de fick de här insatserna, men vissa blev också provocerade. De visste att sådant som oklara förväntningar och för få resurser fanns kvar på arbetsplatsen.

Under webbinariet refererar hon till en studie med HR-personer i Västra Götalandsregionen som ansökte om medel för att förbättra arbetsmiljön. Forskare analyserade ansökningarna och kom fram till att:

Caroline Lornudd presenterar tre faktorer som kan bidra till glappet mellan problemkälla och insatser:

Tre faktorer som påverkar hållbarheten

Lovisa Fogh Svensson från EY är ansvarig för tjänsten Organisationsanpassad möjlighetskarta (OMK). Efter 14 genomförda OMK:er har de som håller i tjänsten ringat in tre teman återkommande teman som har stor påverkan på en hållbar arbetsmiljö.

Lovisa understryker att temana tar sig olika uttryck i olika organisationer, och att alla inte finns överallt. Titta på webbinariet för fördjupning kring hur de kan ta sig uttryck, och för exempel på rekommendationer som organisationerna som genomfört OMK:er har fått.

Tjänster inom stress och stressreducering

Partsrådet har framför allt tre tjänster inom arbetsområdet Hållbart arbetsliv som adresserar stress och stressreducering: