Vi erbjuder

Välkommen tillbaka

Aktiv och stöttande rehabilitering vid stress

Tjänsten Välkommen tillbaka bidrar till friska och engagerade arbetsplatser genom att stötta er organisation i att få ökad kunskap om arbetslivsinriktad rehabilitering och evidensbaserade åtgärder. Ni får också möjlighet att omsätta kunskapen i praktiska övningar.

Stress och psykisk ohälsa blir en allt vanligare orsak för sjukskrivning inom statliga myndigheter. Men när en individ blir sjukskriven får den anställda och arbetsplatsen lätt minskad kontakt, vilket enligt forskning motverkar en framgångsrik rehabilitering. Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stöttande roll i den anställdas rehabilitering, desto lättare kan den anställda återkomma till arbetet. Och det främjar såväl individ, organisation som samhälle.

Samtidigt är det utmanande att som arbetsgivare utforma och definiera standardiserade rutiner och processer för individanpassat stöd och aktivt deltagande i medarbetares återgång till arbete. Tjänsten Välkommen tillbaka syftar därför till att bland annat chefer, HR och fackliga företrädare ska få möjlighet att träffas och diskutera utmaningar, befintliga arbetssätt och utifrån forskning föra diskussioner om hur dessa kan utvecklas för att fungera ännu bättre.

Genom att ta del av tjänsten får er myndighet möjlighet att inspireras av den senaste forskningen och ta del av goda exempel från andra organisationer, samt partsgemensamt diskutera hur er myndighet kan arbeta effektivt genom rehabiliteringsprocessen. Era diskussioner summeras efter avslutad workshop och resulterar i en lista med områden som ni kan arbeta vidare med i syfte att skapa en ännu bättre rehabiliteringsprocess i er organisation.

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten?

Eftersom workshoppen nu också finns i digitalt format, får ni som organisation tillgång till materialet via en länk. Partsrådet planerar tillsammans med er hur leverans av stödet ska ske efter ett uppstartsmöte som handlar om hur ni arbetar med den här typen av frågor i dagsläget. Inom ramen för avropet så stöttar vi även med att hjälpa er i att facilitera tjänsten självständigt för att kunna föra vidare kunskapen inom organisationen. Workshoppen kan levereras fysiskt och digitalt.

Hur mycket tid behövs för att ta del av tjänsten?

Tjänsten genomförs i tre steg: uppstart, workshop och återkoppling. Själva workshoppen är uppdelat i olika avsnitt som ni i organisationen kan genomföra vida olika tillfällen. Om ni önskar att vi från Partsrådet kommer ut och stöttar med facilitering tar workshopstillfället 3,5 timmar. I uppstarten hålls ett partsgemensamt förmöte med lokala arbetsgivarföreträdare och fackliga företrädare. Syftet är att få en bättre förståelse för hur ni arbetar med denna typ av frågor idag.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten.

Tjänsten riktar sig till arbetsgivarföreträdare, chefer och HR-ansvariga, och fackliga företrädare.

 

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot Partsrådets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Vill du ha mer information om tjänsten? Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse.

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop.

Vem kontaktar vi för mer information eller ytterligare frågor?

Har du fler frågor? Välkommen att höra av dig till info@partsradet.se.

Intresseanmälan: Klicka på länken för att anmäla att ni är intresserade av tjänsten. Vi återkommer till dig snarast möjligt.