Vi erbjuder

#25 Inkluderande arbetsmiljö: Hur gör andra?

De fyra kvinnorna i poddavsnittet

tisdag 16 maj 2023

Forskning visar att när alla medarbetare har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten. Arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och verksamhetsmålen nås lättare. Hur kan vi skapa likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att göra sitt jobb och bidra på lika villkor?

Partsrådspodden · #25 Inkluderande arbetsmiljö: Hur gör andra?

 

Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö i sitt analys- och utvecklingsarbete. I det här avsnittet pratar vi om erfarenheter, reflektioner och lärdomar. 

Ksanet Habte från Partsrådet samtalar med Elisabet Lewis och Ann Sofie Ryberg, Lantmäteriet, och Maria Thunberg och Maria Andrén från Skatteverket. Hur går tankarna hos hr och fackliga företrädare? Vilka fördelar finns med att ta sig an frågan partsgemensamt och hur tar de båda myndigheterna arbetet för en inkluderande arbetsmiljö vidare?