Evenemang

Hur rustar vi verksamheten att främja hälsa och återhämtning?

Webbinarium

Forskning visar att när stress uppstår i arbetet är det ofta på grund av att något saknas i de organisatoriska förutsättningarna. Ändå sker de flesta insatserna för att motverka stress och ohälsa på individnivå. Hur kan parterna bidra till att lyfta insatserna till den organisatoriska nivån? 

Vägen till ett välfungerande arbete för att förebygga stress och ohälsa kräver en partsgemensam insats där arbetet anpassas efter varje lokal organisation och dess specifika förutsättningar. Även om det inte är möjligt att förhindra all arbetsrelaterad sjukdom, kan varje organisation ta en aktiv roll i arbetsanpassning och rehabilitering för att underlätta medarbetarens återgång till arbete.  Ju bättre en organisation lyckas ta en aktiv och stödjande roll i den anställdes arbetsanpassning och rehabilitering, desto enklare kan medarbetaren återkomma i arbete vilket har positiva effekter för såväl individ, arbetsgrupp, organisation som samhälle.
  
Organisationens förmåga att arbeta med frågorna bör ske på olika nivåer: organisatoriska, grupporienterade och/eller individrelaterade och är centrala i det förebyggande arbetet.

Hur kan ni arbeta partsgemensamt för att främja hälsa och återhämtning och vilket stöd kan Partsrådet ge?

Lina Ejlertsson, doktor i folkhälsovetenskap med inriktning mot återhämtning, och Caroline Lornudd, legitimerad psykolog och PhD i Medical Management samtalar tillsammans med Viktor Marklund från Partsrådet om bland annat följande frågor: 

  • Vilka fördelar finns med att arbeta partsgemensamt för att främja hälsa och återhämtning?
  • Varför är det viktigt att arbeta med frågorna ur ett brett perspektiv och se helheten?
  • Varför är det viktigt att skapa organisatoriska förutsättningar som möjliggör utrymme för återhämtning?

Under webbinariet berättar vi kort om hur tjänsterna Fånga tidiga tecken på stress och Välkommen tillbaka kan vara möjliga stöd till att skapa förutsättningar att samtala kring frågorna. 

Var?

Digital sändning. Länken skickas ut i samband med anmälan till evenemanget

När?

15 mars 10.00 - 11.00

Vem?

Evenemanget riktar sig till arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom det statliga avtalsområdet