Evenemang

Proaktivt arbetsmiljöarbete med IA-systemet

Hållbart arbetsliv

Informationsträff

I informationsträffen ger vi en inblick i hur det webbaserade verktyget IA-systemet användas för att systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet i organisationen.

Under informationsträffen får du en inblick i hur det webbaserade verktyget IA-systemet används för att systematisera och effektivisera arbetsmiljöarbetet i organisationen. Du som deltar får en praktisk genomgång av hur systemet och supporten fungerar. Du har också möjlighet att ställa frågor utifrån villkor och krav i din organisations verksamhet. Välkommen att delta!

Det webbaserade verktyget IA-systemet stödjer det systematiska arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och uppföljning av olycksfall och incidenter samt hantering av det förebyggande arbetet med bland annat olika typer av ronder. Det är framtaget av Afa Försäkring och har idag mer än 1,5 miljoner användare inom en rad olika verksamhetsområden. Många statliga myndigheter och organisationer använder IA-systemet i sin verksamhet.

Partsrådet tillhandahåller tjänsten kostnadsfritt till organisationer inom det statliga avtalsområdet.

I tjänsten ingår, förutom access till IA-systemet och full funktionalitet, även personlig support vid implementering, användande och expandering av systemet.

Under våren finns det tre tillfällen att ta del av mer information kring verktyget, så passa på att anmäla dig.

17 januari: 13.00-15.00, digital medverkan via Teams
21 mars:    9.00-11.00, digital medverkan via Zoom
21 maj:      9.00-11.00, digital medverkan via Teams

 

Har du frågor om anmälan, kontakta halina.sandler@blick.se

Har du frågor om informationsträffen och IA-systemet, kontakta magnus.ternerot@partsradet.se

Var?

Digital medverkan via Zoom

När?

21 mars: 9.00-11.00

Vem?

Informationsträffen riktar sig enbart till medarbetare i statliga myndigheter och organisationer. I första hand till arbetsgivarföreträdare, t ex chefer och HR samt fackliga företrädare t.ex. förtroendevalda. Även skyddsombud och arbetsmiljöombud har intresse av denna introduktion. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt för att inspiration och lärdomar ska kunna tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för hållbart arbetsliv. Detta är dock inte ett krav.