Evenemang

Prova-på-workshop: Fånga tidiga tecken på stress och Välkommen tillbaka

Workshop

Lär känna de nu digitaliserade tjänsterna "Fånga tidiga tecken på stress" samt "Välkommen tillbaka" och ta del av hur materialet kan användas inom er organisation för att arbeta med frågor om stress, återhämtning och rehabilitering.

Hur kan lokala parter arbeta med frågor om tidiga tecken på stress, arbetsanpassning och återhämtning? 

Genom tjänsterna ”Fånga tidiga tecken på stress” och ”Välkommen tillbaka” sätter vi fokus på hur ni kan öka er förmåga att arbeta proaktivt med tidiga tecken på stress och ohälsa, samt ha rutiner på plats för medarbetare som återgår i arbete efter sjukskrivning.  

”Fånga tidiga tecken på stress och ”Välkommen tillbaka” är två workshoppar där teori varvas med praktik. Partsrådet har tidigare erbjudit dessa ute på plats i verksamheten som en faciliterad workshop. Nu finns de i digital form vilket gör det möjligt för fler organisationer att arbeta självständigt med materialet. Tjänsterna bygger på forskning och beprövad erfarenhet. 

”Fånga tidiga tecken på stress” stärker organisationens förmåga att identifiera tidiga tecken på stress och ”Välkommen tillbaka” utvecklar organisationens möjligheter att arbeta med arbetsanpassning. Deltagarna lär sig om proaktiva insatser och hur lokala parter kan arbeta aktivt med frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering.  

Under workshoppen får ni som organisation möjlighet att lära känna tjänsterna och ta del av hur materialet kan användas av lokala parter för att arbeta med frågor om stress, återhämtning och rehabilitering. Under tillfället får ni ta del av:  

  • Metoder för att arbeta förebyggande, främjande och efterhjälpande med frågor kring hälsa. 
  • Tips kring hur förarbetet kan se ut och hur man efter workshoppen kan arbeta vidare med frågan.
  • Exempel på frågeställningar att ta vidare
  • Hur ni går till väga för att påbörja arbetet och avropa tjänsten.  

 

 

Var?

Digital sändning via Zoom. Länken skickas ut den 22 mars.

När?

26 mars kl. 10.00 till 11.00.

Sista anmälningsdag 22 mars, senast kl. 12.00.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga, fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet, men det är inte ett krav.

Max 60 deltagare.