Evenemang

Hållbart arbetsliv: skörda lärdomar och så nya frön

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Hela 156 statliga organisationer har tagit del av Partsrådets tjänster inom området Hållbart arbetsliv. Nu kan du ta del av både lärdomar och erfarenheter under ett interaktivt webbinarium. Vi blickar också framåt tillsammans. Hur ser utmaningarna ut framöver och vilka är framgångsfaktorerna för att arbeta med och för ett hållbart arbetsliv på organisatorisk nivå i statlig sektor?  

Under fyra år med programmet Hållbart arbetsliv har 156 organisationer tagit del av våra tjänster med syftet att skapa en bättre arbetsdag varje dag i statlig sektor.  

Nu bjuder vi på goda exempel och ett tillfälle till erfarenhetsutbyte. Ta del av lärdomar och erfarenheter, bland annat från Skatteverket. Hur har organisationer lyckats hålla i arbetet? Finns det något som utmärker de som lyckats?   

Tillsammans tittar vi också framåt. Partsrådet fortsätter att erbjuda kunskap och stöd inom arbetsområdet Hållbart arbetsliv. Vilka frågor är mest aktuella i din organisation?   

Välkommen till ett interaktivt webbinarium där vi under två timmar kikar bakåt och lär av erfarenheterna för att se hur vi partsgemensamt kan fokusera framåt för ett hållbart arbetsliv.   

Engagemang, delaktighet, nyfikenhet och nytta är ledord för webbinariet, som leds av Partsrådets Anna Magnusson.   

 

Medverkande:

Maria Andrén, HR-specialist, Skatteverket.  

Caroline Lornudd, legitimerad psykolog och PhD i Medical Management från Karolinska Institutet, som både arbetat praktiskt med och forskat på ett hållbart arbetsliv.  

Ylva Nordling, programchef för Hållbart arbetsliv, Partsrådet.  

Representanter för centrala parter 

 

Har du frågor om anmälan, kontakta halina.sandler@blick.se 

Har du frågor om webbinariet, kontakta ylva.nordling@partsradet.se  

Se det inspelade webbinariet:

Relaterad läsning: 

Läs mer om Hållbart arbetsliv 

 

Var?

Digital medverkan via Zoom. Länk skickas ut till anmälda före webbinariet.

När?

12 december 2023, kl. 10.00-12.00.

Obs! Sista anmälningsdag fredag den 8 december.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet. 

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett hållbart arbetsliv, men det är inte ett krav.