Evenemang

Lönebildningsdagen 2024: Det partsgemensamma analysarbetet inför lönerevision

Lönebildning

Webbinarium

Den 24 maj bjuder centrala parter återigen in er som är representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom det statliga avtalsområdet till den uppskattade och välbesökta Lönebildningsdagen. Ett väl genomfört analysarbete lägger grunden för den lokala lönebildningen. 

Lönebildningsdagen 2024 ger centrala och lokala parters perspektiv på analysarbetet inför lönerevisionen. Konjunkturinstitutet och Medlingsinstitutet medverkar också under dagen och ger en bild av konjunktur- och löneutvecklingen i ett bredare perspektiv. 

Vid evenemanget medverkar bland annat:

  • Centrala parters förhandlingsledningar: Anna Falck (Arbetsgivarverket), Anna Steen (Saco-S), Åsa Erba Stenhammar (OFR/S,P,O), Helen Thornberg (Seko)
  • Konjunkturinstitutet: Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef
  • Medlingsinstitutet: Petter Hällberg, nationalekonom konjunkturlönestatistik
  • Statens tjänstepensionsverk (SPV), lokala parter: Caroline Ytterström (HR-chef), Karina Jönsson (HR-utvecklare), Joanna Koponen (Saco-S), Kari Jokinen (Seko) och Daniel Granath (OFR/S,P,O)
  • Styrgruppen för Partsrådets arbetsområde Lönebildning

Genom att delta med både representanter för arbetsgivare och arbetstagarorganisationer inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala lönebildningsarbetet.

Varmt välkomna!
/Styrgruppen inom Partsrådets arbetsområde Centrala parters stöd till lokal lönebildning

 

Om du har frågor om anmälan, kontakta info@partsradet.se 

Om du har frågor om webbinariet, kontakta:
Sara Haag, sara.haag@partsradet.se 

Var?

Digital sändning. Länken skickas ut i god tid före evenemanget.

När?

24 maj kl. 09.00 - 12.00

Vem?

Evenemanget riktar sig till arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom det statliga avtalsområdet och som medverkar i det lokala lönebildningsarbetet.