Evenemang

Hur kan vi arbeta med inkludering?

Hållbart arbetsliv

Webbinarium

Vi lever i en allt mer globaliserad värld, där människor många gånger inte längre bara söker sig till ett arbete för att få en lön. De letar också en plats där de kan få utvecklas och där de känner sig uppskattade och accepterade. 

En inkluderande arbetsplats främjar en positiv arbetsmiljö. När vi skapar en arbetsmiljö med medarbetare som representerar olika kulturer, bakgrunder och tankesätt är det också mer troligt att medarbetarna känner sig bekväma att kunna vara sig själva. Detta leder i sin tur till ökat samarbete, bättre relationer och en mer engagerad arbetsplats. När medarbetare trivs och känner sig inkluderade är de också mer benägna att ge sitt bästa och vara produktiva i sitt arbete.

Se det inspelade webbinariet:

 

 

Inkludering är viktigt för en god arbetsmiljö och i detta webbinarium presenterar vi vår nya version av tjänsten Inkluderande arbetsmiljö.
Under webbinariet kommer vi att få möjligheten att lyssna på Gabriella Fägerlind.

Gabriella har bred erfarenhet av mångfalds- och jämställdhetsarbete inom privat och offentlig sektor. Hon har arbetat som organisationskonsult med fokus på jämställdhet, mångfald och inkludering i arbetslivet sedan 1999. I januari 2024 släppte hon boken "Mångfald i praktiken - handbok för inkluderande arbetsplatser”.  Det kommer också finnas tillfälle att få ställa frågor.

Var?

Digital medverkan. Länken skickas ut dagen innan webbinariet.

När?

13 maj: 10.00-11.00

Vem?

Evenemanget riktar sig till arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom det statliga avtalsområdet