Effektiva team på 60 minuter

Kapitel 3 - Lär känna de fyra faserna

Här får vi i fyra dramatiseringar följa en och samma arbetsgrupp, med samma arbetsuppgifter, som går igenom modellens fyra faser.

Fas 1. Trygghet och tillhörighet

Första gången vi möter dem är de i den första fasen som kännetecknas av ett stort behov av trygghet och tillhörighet.

”Artigt och trevande men oklart hur mycket gruppen får gjort”

Maria Wigenius Sjöberg är expert på teamutveckling. Hon arbetade tidigare som HR-strateg på Livsmedelverket, och var med och drev en stor satsning på teamutvecklingsarbete där. Därefter har hon genom Partsrådet handlett ett 20-tal statliga myndigheter i metoden för Effektiva team och har mött ett stort antal team, i olika faser. Här kommenterar hon vad som är typiskt för varje fas och vad gruppen behöver för att kunna utvecklas.

Första fasen kännetecknas av en stor vilja att passa in, och det gör arbetet varken särskilt trivsamt eller effektivt.

Fas 2. Opposition och konflikt

Här möter vi samma grupp som ska lösa samma uppgifter, men i modellens andra fas. Den kännetecknas av opposition och konflikt. 

”Tyvärr fastnar många just i den här fasen”

Den andra fasen är teorins mest utmanande och ineffektiva. Ändå är det vanligt att man har svårt att ta sig vidare härifrån. Maria Wigenius Sjöberg delar med sig av sina erfarenheter av den här fasen, och vad gruppen nu behöver för att mogna.

Fas 3. Tillit och struktur

Vi möter samma grupp igen som ska lösa samma uppgifter men nu i teorins tredje fas. Den kännetecknas av tillit och struktur.

”Lättnad när bråken tagit slut”

I tredje fasen har teamet kommit över en viktig puckel och medlemmarna är med rätta lite segervissa. Ändå finns fortsatt möjlighet till utveckling. Maria Wigenius Sjöberg guidar till hur gruppen kan mogna än mer.

Fas 4. Arbete och produktivitet

Vi möter gruppen en fjärde gång. De ska fortfarande lösa samma uppgifter, men i teorins fjärde och sista fas. Den kännetecknas av arbete och produktivitet.

”Nu går man med lätta steg till jobbet”

Den fjärde fasen präglas av stor tillfredsställelse. Medlemmarna får mycket gjort, deras idéer förvaltas och de känner att de tillsammans hela tiden blir bättre. 

Diskutera!

  • Har du/ni egen erfarenhet av grupper som befunnit sig i alla fyra faser?
  • Vad är det som gör det möjligt för gruppen att förflytta sig till nästa fas?
  • Vad betyder gruppen för möjligheten till ett mer hållbart arbetsliv?