Effektiva team på 60 minuter

Avslutning

Nu har ni kommit till slutet av utbildningen.
Hoppas att ni har fått användbara kunskaper för ert fortsatta arbete.
För att utveckla utbildningen är era synpunkter värdefulla.
Svara därför gärna på utvärderingen via denna länk.