Lönebildning

Det partsgemensamma analysarbetet på Försäkringskassan

måndag 24 juni 2024

Ta del av inspirerande exempel på hur lokala parter på Försäkringskassan jobbar fram partsgemensamma löneprinciper och hur de samverkar i analysarbetet.