Lönebildning

Webbinarium: Förberedelsearbetet inför lönerevisionen - med Arbetsgivarverket och Seko

tisdag 18 juni 2024

Löneprinciperna och den partsgemensamma analysen stod i centrum när Arbetsgivarverket och Seko diskuterade förberedelsearbetet inför lönerevisionen under ett webbinarium.  

Se filmen nedan:

 

 

Deltagarna bjöds på en mängd olika perspektiv, inspirerande lokala exempel och nyttiga verktyg. Och ett medskick om det kanske viktigaste av allt: 

–    Men har en gemensam viktig uppgift. Ett konstruktivt och lösningsorienterat förhållningssätt är en förutsättning för att lösa detta uppdrag, slog Anders Stålsby, Arbetsgivarverket, fast. 

Årshjulets fyra steg

Webbinariet inleddes med att Anders Stålsby och Helen Thornberg från Seko gav en bakgrundsbild av RALS 2023–2025. Helen Thornberg lyfte vikten av det så kallade årshjulet som ett viktigt verktyg i löneprocessen. Årshjulet består av följande steg:
 
1.    gemensamma löneprinciper, 
2.    förberedande arbete, 
3.    lönerevision,
4.    avstämning / uppföljning. 

Under seminariet var det de två första stegen som stod i centrum.  Programmets andra punkt var en diskussion kring just partsgemensamma löneprinciper och betydelsen av lönekriterier med Fredrik Bäckström, Seko och Åsa Pyka, Arbetsgivarverket. Något som poängterades är att det inte är anställningsår eller erfarenhet i sig som påverkar lönen, utan hur dessa erfarenheter hjälper verksamheten att nå sina mål. 

Behovet av tydlighet i lönekriterierna lyftes också fram:
–    Ju sakligare, konkretare och tydligare lönekriterier desto bättre, sade Fredrik Bäckström.

Inspirerande lokala exempel

Deltagarna fick också ta del av inspirerande exempel på hur lokala parter på Försäkringskassan och SPV, Statens tjänstepensionsverk, jobbar fram partsgemensamma lönekriterier och hur de samverkar i analysarbetet.

På båda myndigheterna framhölls vikten av ömsesidighet och respekt i båda stegen och det centrala i att sprida kunskapen om lönekriterier ut i organisationen genom olika kanaler.

SPV lyfte bland annat fram hur de har jobbat med att utforma lönekriterierna så att de styr mot ett önskat arbetssätt, där samarbetsförmåga och informationsdelning premierades. Förutom att det förstås alltid är bra att vara en god medarbetare passade detta även ihop med myndighetens beslut att i större utsträckning jobba i team:   

–    Man blir mer benägen att hjälpa andra och inte hålla sina kunskaper, sade Kari Jokinen, Seko.  

Vikten av bra statistik

En viktig del i en analys är förstås också bra statistik. Två viktiga verktyg här är BESTA och Analyskraft. På plats för att berätta om dem var Omar Bellini, Arbetsgivarverket. 
Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificeringssystemet BESTA, som står för befattningsgruppering för statistik i staten. BESTA och den partsgemensamma lönestatistiken ger kunskap om vilka arbetsuppgifter som finns i staten och hur lönerna för dessa arbetsuppgifter ser ut. 

–    Viktigt att komma ihåg är att BESTA är till för statistikändamål, inte för lönesättning, sade Omar Bellini.

För att arbetsgivare ska kunna använda statistiken från BESTA på ett smidigt och effektivt sätt har verket även utvecklat ett webbaserat verktyg, som kallas Analyskraft. Syftet med Analyskraft är att: 

•    bidra till effektiv lönebildning inom det statliga avtalsområdet.
•    Utveckla den lokala lönebildningsprocessen enligt intentionerna i de centrala avtalen.
•    vara ett verktyg i lönekartläggningen
•    erbjuda möjlighet till lönejämförelse med övriga staten
•    underlätta uppföljning av lönebildningsarbetet
•    ta fram och dela med sig lönebilder.

Webbinariet avslutades med en återkoppling på och diskussion av på förväg inskickade frågor.