Lönebildning

Lokala lönekriterier på Försäkringskassan

måndag 17 juni 2024

Ta del av inspirerande exempel på hur lokala parter på Försäkringskassan jobbar fram partsgemensamma löneprinciper och hur de samverkar i analysarbetet.

 

 

Relaterat innehåll