Lönebildning

Lokala lönekriterier på SPV, Statens tjänstepensionsverk

måndag 24 juni 2024

Ta del av inspirerande exempel på hur lokala parter på SPV, Statens tjänstepensionsverk jobbar fram partsgemensamma löneprinciper och hur de samverkar i analysarbetet.