Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Artiklar

Webbinarium om IA-systemet

2018-10-23 IA-systemet är ett webbaserat verktyg som ger ökad styrning och kontroll över arbetsmiljöarbetet. Det är en av de tjänster som Partsrådet erbjuder statliga myndigheter inom ramen för det nya arbetsområdet Hållbart arbetsliv.

Läs mer

Bättre arbetsdag, varje dag

2018-06-18 Under hösten lanseras Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Arbetsområdets syfte ”Bättre arbetsdag, varje dag” kommer att genomföras med hjälp av nytänkande, enkla och förtroendeskapande tjänster.

Läs mer

Fem tjänster - anmäl intresse

2018-06-18 I höst lanseras de första tjänsterna inom ramen för Partsrådets nya arbetsområde Hållbart arbetsliv. Samtliga tjänster har utvecklats utifrån identifierade behov och ska bidra till friska och engagerade arbetsplatser.

Läs mer