Hållbart arbetsliv

Alla artiklar

Artikel och Video

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö: Nycklar till trivsel och produktivitet

Inkludering är en nyckelfaktor för att bygga en sund och positiv arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och värdefulla. 

Hållbart arbetsliv
Artikel

"Skapa ett klimat och en arbetsmiljö som är inkluderande för alla."

En rättvis och inkluderande arbetsmiljö är inte bara en idealistisk vision utan en nödvändighet för dagens organisationer. Att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Ett välfyllt påskägg!

Det finns så mycket kunskap och inspiration på partsradet.se att ta del av. Webbplatsen är som ett välfyllt påskägg. Här hittar du några tips på sådant som du kanske har missat...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Vem mår bra och vem utvecklas på vår arbetsplats?

Hur jobbar man inkluderande på arbetsplatsen så att alla får likvärdiga möjligheter? En inkluderande arbetsmiljö innebär en arbetsplats där alla kan arbeta och bidra på lika vil...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Prioritera återhämtning och minska stressen. Men hur?

Återhämtning är centralt för ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö, både på organisations-, grupp- och individnivå. Ändå visar forskning att insatserna för att motverka...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Lärforum 5 maj 2023: Erfarenheter och framgång efter deltagandet i tjänsten Kollektiv förmåga

Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga riktar sig till myndigheter som vill utveckla organisationens samarbetsförmågor och kunskapsintegration. I maj 2023 samlades forskare från H...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Samarbete än viktigare i en tid då få utmaningar i organisationer kan lösas av enskilda individer

I maj 2023 bjöd Partsrådet in till ett Lärforum för tidigare deltagare i Partsrådets tjänst Kollektiv förmåga. Med generositet och stort engagemang delade alla med sig av lärdom...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Pilot till tjänsten Arbetslivsresan: om och för ett längre arbetsliv

Partsrådet söker pilotmyndigheter som vill ta del av en av våra senaste tjänster, Arbetslivsresan.

Hållbart arbetsliv
Artikel

Inkluderande arbetsmiljö: hur gör andra?

Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för alla medarbetare att utföra sitt arbete och bidra på lika villkor? Skatteverket och Lantmäteriet har använt Partsrådets tjänst Inklu...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Ta del av den nya tjänsten Arbetslivsresan

Hur får vi varandra att känna oss engagerade i vår arbetsvardag, oavsett livspussel? Hur ökar vi delaktigheten mellan olika generationer i arbetslivet? Nu lanserar vi Arbetslivs...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Samskapat utvecklingsarbete visar vägen framåt

När vi gemensamt kommer fram till hur vårt nuläge faktiskt ser ut blir det också enklare att hitta hur vi tillsammans ska fortsätta framåt. Det var målbilden för Statens geologi...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Öppet hus 2022: Välbesökt presentation av Partsrådets tjänster

Den 31 augusti bjöd Partsrådet in till öppet hus i Stockholm för att presentera tjänster och dela kommande nyheter.  

Hållbart arbetsliv
Artikel

Organisatoriska orsaker till stress

Det är välbelagt att faktorer i arbetsmiljön kan orsaka osund stress hos medarbetare. Forskning visar att även när orsakerna finns på en organisatorisk nivå, sätts de flesta ins...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Fem myndigheter om nyttan med tjänsten Kollektiv förmåga

Med ökad kunskapsintegration kan vi få bättre samarbete, resursutnyttjande och arbetsmiljö. Detta är kärnan i tjänsten Kollektiv förmåga. Här berättar företrädare från fem olika...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Tjänsten Välkommen tillbaka: prova-på-workshop i april 2022

Ett tjugotal deltagare lärde sig mer om tjänsten Välkommen tillbaka under en prova-på-workshop den 26 april 2022. Arbetsgivarföreträdare som chefer och HR-ansvariga samt facklig...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Inkluderande arbetsmiljö – en tjänst som gör skillnad

När alla har bästa möjliga förutsättningar att göra sitt jobb gynnas hela verksamheten, till exempel genom att arbetsplatsrelaterade sjukskrivningar minskar och att verksamhetsm...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Inkludering i fokus för Sjöfartsverket

Med Partsrådets tjänst Inkluderande arbetsmiljö kan statliga organisationer få stöd i att utveckla sina arbetsplatser, så att alla kan bidra på lika villkor och få bästa möjliga...

Hållbart arbetsliv
Artikel

Programmet för hållbart arbetsliv når målgruppen

Programmet för hållbart arbetsliv introducerades 2018 och löper till och med 2023. För att säkerställa att programmets tjänster faktiskt skapar positiv förändring, motverkar sti...

Hållbart arbetsliv