Om oss

Partsrådsdagen 2023: Inriktning och verksamhet för Partsrådet 2024–2025

fredag 8 december 2023

Samma arbetsområden men med utvecklade och förnyade uppdrag. Det utgör grunden för Partsrådets verksamhet och inriktning 2024–2025.

Se och läs om Partsrådets inriktning och verksamhet 2024 - 2025, i filmen nedan och i artikeln som följer direkt under filmfönstret. 

De centrala parterna Arbetsgivarverket, OFR/S, P, O, SACO-S och Seko har tecknat ett tvåårigt avtal. Avtalet reglerar bland mycket annat Partsrådets verksamhet och inriktning.

Hur kommer Partsrådets verksamhet utvecklas de kommande två åren? Mycket kommer att kännas igen, men en del nya saker tillkommer.

Fyra arbetsområden

Första och främst stipulerar avtalet att den partsgemensamma verksamheten fortsatt ska bedrivas i dagens fyra befintliga arbetsområden. Dessa är:

 

  • Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
  • Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv
  • Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
  • Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

 

Några exempel på uppdrag till dessa fyra arbetsområden under avtalsperioden är följande.

Arbetsområde Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv har fått i uppdrag att ta fram en digital grundutbildning i arbetsmiljöarbete som riktar sig till chefer och skyddsombud medan Partsgemensamt arbetsområde ett hållbart arbetsliv ska gå in mer i en förvaltande period.

Arbetsområde Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå ska genomföra en utvärdering av avtalet Samverkan för framtiden och arbetsområde

Centrala parters stöd till lokal lönebildning ska, förutom att genomföra en statlig lönebildningsdag, förbättra användarvänligheten i det partsgemensamma metodstödet BESTA-vägen.

Här kan du läsa mer om Partsrådets verksamhet de kommande två åren.