Om oss

Verksamhetsberättelse 2018

lördag 6 april 2019

Årets stora händelse i Partsrådet är starten av Hållbart arbetsliv. Tillsammans har förhandlingsledningarna skapat en ram för en omfattande satsning som ska pågå till 2022. Mottot är: Bättre arbetsdag, varje dag! Lokala parter avropar gemensamt färdiga tjänster som levereras på arbetsplatserna. De första tjänsterna har skapats efter intervjuer och fokusgrupper med lokala partsföreträdare om vilka utmaningar som finns i statliga verksamheter och vilket stöd som efterfrågas. Ambitionen är att tjänsterna ska bidra till friskare och mer engagerade arbetsplatser.

För arbetsområdena har 2018 varit ett år med verksamhet i full gång. Sammanlagt deltog 1 800 partsföreträdare i 55 aktiviteter – mer än dubbelt så många deltagare som föregående år. Av uppföljningarna framgår att åtta av tio deltagare anser att aktiviteterna varit givande och tre av fyra menar att de blivit stärkta i rollen som partsföreträdare.

Parallellt med aktiviteterna ”in real life” har Partsrådet publicerat två av arbetsmiljöutbildningarna i digital form. Digitaliseringen är en möjlighet för Partsrådet att sprida den kunskap som byggs upp inom Partsrådet. Och intresset är stort. De mest populära lektionerna i e-utbildningarna har besökts av fler än 3000 unika besökare. Det är mångdubbelt fler deltagare än vad Partsrådet med en aldrig så stor verksamhet skulle kunna nå. Samma sak gäller för samverkansverktyget som togs fram förra året till stöd för lokala parters gemensamma utvecklingsarbete för att implementera avtalet Samverkan för framtiden. Över 1500 unika besökare har nyttjat verktyget 2018. Både e-utbildningarna och samverkansverktyget är skräddarsydda för att lokala parter tillsammans ska kunna arbeta med dem. I ett innovationslabb har deltagarna konkret tagit del av digitaliseringens möjligheter i arbetet med att utveckla verksamheter.

105 000 sidvisningar på Partsrådets webbplats 2018 är nästan dubbelt jämfört med föregående år. Webbsidan Hot på jobbet hade 14 000 sidvisningar och är enligt Statskontoret efter Arbetsmiljöverkets hemsida, den mest besökta hemsidan i arbetet med att stävja hot och våld i staten. Årets 16 nya filmer visades i genomsnitt 120 gånger var, en ökning med 42 procent jämfört med 2017. Men det var en film från 2014, Användbara verktyg vid konflikter, som toppade listan med 822 visningar. Partsrådets verksamhet är med andra ord angelägen.

Tack alla ni som medverkat i verksamheten, både operativt och i styr- och arbetsgrupper. Det är ni som tar de partsgemensamma uppdragen vidare från centrala parters visioner till verksamheterna.

Och tack alla ni som deltagit i aktiviteterna och nyttjat Partsrådets digitala stöd. Det är via er som Partsrådets verksamhet kan nå målet att bidra till en bättre statlig verksamhet med friskare och mer engagerade arbetsplatser.

Eva Liedström Adler
Styrelsens ordförande

Lena Emanuelsson
Styrelsens vice ordförande

Beställ tryckt exemplar

Vill du ha ett pappersexemplar av årsredovisningen går det bra att beställa på info@partsradet.se. Ange hur många exemplar du vill ha och en postadress som vi kan skicka verksamhetsberättelsen till.

Ladda ner material