Om oss

Verksamhetsberättelse 2020

tisdag 30 mars 2021

2020 är ett år som sticker ut från mängden då pandemin vände upp och ner på mycket i vår vardag, så även på våra statliga arbetsplatser. Utmaningarna har varit många och akuta och det är imponerande att se hur den statliga sektorn har anpassat sin verksamhet till de nya och föränderliga förutsättningarna. Under året har Partsrådets aktiviteter och tjänster uppfattats relevanta och varit mer efterfrågade än någonsin.

Genom Partsrådet erbjuder centrala parter stöd till representanter för arbetsgivare och fack på statliga arbetsplatser. Stödet består av relevanta verktyg och tjänster för ett bättre och hållbart arbetsliv. Inom ramen för våra arbetsområden – Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning, Samverkan samt Innovation och utveckling – har aktiviteterna innehållsmässigt omfattat arbetsmiljö, samverkan, lönebildning, innovation, inspiration, lärande samt organisations- och teamutveckling. Behovet av Partsrådets stöd till lokala parter har ökat markant i pandemins spår. Partsrådet har svarat på den ökade efterfrågan på ett imponerande sätt. I kvantitativa termer har nästan alla mätbara aktiviteter samt antalet mottagare mer än fördubblats jämfört med föregående år.

När restriktionerna kom i början av året ställde Partsrådet, precis som många andra, om sin verksamhet för att svara upp mot de nya behov som identifierades. Seminarier och leveranser av tjänster hos myndigheter fick ställas in med kort varsel och skjutas fram i tiden. Under två intensiva vårmånader omvandlades de aktiviteter och tjänster som var möjliga till digitala varianter. De genomfördes på distans via olika digitala plattformar under försommaren och hösten. Vissa upplevelsebaserade aktiviteter kunde inte omvandlas med bibehållen kvalitet utan får vänta tills läget är mer normalt i samhället. Utöver digitaliseringen av tjänster och seminarier arrangerades och genomfördes välbesökta webbinarier med teman som aktualiserats av pandemin, liksom aktiviteter som var planerade inom verksamheterna sedan tidigare. Ett exempel är aktiviteter under Almedalsveckan som ställdes om till ett digitalt format. Sammanfattningsvis så kan hösten beskrivas som leveransintensiv.

I uppföljningarna gjorda efter genomförda aktiviteter anser deltagarna att utförandet har haft kvalitet. Värdet av det som deltagarna har fått ta del av har upplevts vara antingen på nästan samma, eller i vissa fall till och med en högre nivå jämfört med föregående år.

Parallellt med arbetet att leverera bedrevs utvecklingsarbete för att vässa och utöka erbjudandet till lokala parter. Under året togs ett digitalt stödmaterial fram om ämnet otillåten påverkan. Inom området Innovation och utveckling sammanställdes och tillgängliggjordes olika inspirationsmaterial. Utvecklingen av fem nya tjänster påbörjades, varav en, 29k: Hantera stress, lanserades under hösten. De övriga fyra kommer att sjösättas under 2021.

Under hösten 2020 arbetades en ny hemsida fram med en modernare design. Även Partsrådets logotyp och grafiska profil uppdaterades. En ny kommunikationskanal togs i bruk, Partsrådspodden. Under året producerades 16 avsnitt som sammanlagt har haft tusentals lyssningar. Sett till positiv återkoppling, graden av produktivitet och förmågan att nå ut till målgruppen så finns goda skäl att vara stolt över den verksamhet som bedrivits i Partsrådet under året.

Slutligen vill vi framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper, Partsrådets engagerade personal och till övriga medverkande som genomfört mångfalden av aktiviteter i Partsrådets regi under det synnerligen utmanande året 2020. Ett stort tack också till er, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans, ni som deltagit i aktiviteter och använt Partsrådets utbud. Det är till er vi tillägnar vårt arbete.

Gunnar Holmgren
Styrelsens ordförande

Anna Steen
Styrelsens vice ordförande

Läs mer om verksamhetsåret genom att ladda ner verksamhetsberättelsen nedan