Tidigare området Innovation och utveckling

Den snabba förändringen i vår omvärld ställer stora krav inte minst på statliga arbetsplatser. Ambitionen är tydlig: att utveckla och stärka innovations- och förnyelsekraften inom såväl staten som samhället i stort. Statsförvaltningen har kommit en bra bit på väg, men mer finns att göra för att Sverige även i framtiden ska kunna erbjuda en förvaltning i världsklass.

Framgångsfaktorer i arbetet med innovation och utveckling

LÄRDOMAR OCH SLUTSATSER

Hur lyckas man med innovation och utveckling? Här får du sju tips som guidar dig en bra bit på vägen.

Var nyfiken och öppen för nya idéer

Som människor är vi ofta mindre benägna att ta till oss förändring än vi tror. Det är ofta lättare att säga nej till en ”tokig” idé än att bejaka den. Som lokal partsrepresentant kan vi göra stor skillnad i det lokala innovations- och utvecklingsarbetet om vi har ett nyfiket förhållningssätt och är öppen för nya idéer. Istället för att säga ”nej”, säg ” låt oss utforska idén”.

Läs mer Läs mindre

Skapa engagemang och delaktighet

Innovation och utveckling är något som bör genomsyra hela verksamheten. För att åstadkomma det bör alla i verksamheten involveras för att skapa engagemang och delaktighet. Det i sig skapar förutsättningar för en tillåtande kultur där både chefer och medarbetare kan ges möjlighet att tänka nytt och tycka till.

Läs mer Läs mindre

Utforska problemet och behovet tillsammans med medarbetare och användare

Det är lätt att alltför snabbt gå in på lösningsförslag vilket gör att vi missar det egentliga problemet eller behovet. Därför är det viktigt att utforska problemet och behovet tillsammans med de medarbetare som arbetar inom området och de användare man vänder sig till. De bör involveras tidigt i processen för att kunna bottna i problemet, förstå behovet på djupet, och ge input på möjliga lösningar.

Läs mer Läs mindre

Testa, testa, testa – i liten skala

I statlig verksamhet lägger vi ofta mycket tid på att planera och analysera innan vi börjar ”göra”. Vid innovationsarbete bör testning av idéer och nya lösningar börja mycket tidigare i processen, och då i liten skala, för att dra lärdomar inför det fortsatta arbetet och undvika att stora resurser läggs på mindre bra lösningar. För att testningen ska bli så givande som möjligt är det viktigt att slutanvändarna deltar när nya lösningar testas.

Läs mer Läs mindre

Planera för att misslyckas tidigt, billigt och ofta

När man börjar testa – i liten skala – kommer man ofta att misslyckas. Rädslan att misslyckas är ofta stor, inte minst när verksamheten finansieras med skattepengar. Men för att lyckas med innovation behöver vi våga och planera för att misslyckas. Det handlar inte om att uppmuntra slarv eller att göra fel i största allmänhet utan att när vi prövar nya lösningar misslyckas under ordnade former. Särskilt viktigt är det att använda misslyckande som en lärande process, för att ta med sig i det fortsatta arbetet.

Läs mer Läs mindre

Sätt dig in i teknikens möjligheter – och risker

Teknikutvecklingen går i rasande fart. Innovation och utveckling behöver inte inbegripa ny teknik, men gör det ofta. Som lokal partsrepresentant är det därför viktigt att du känner till och förstår möjligheterna med tekniken. På så sätt kan du komma med förslag och idéer på lösningar, samt delta i att fatta bra beslut. Samtidigt är det minst lika viktigt att i samband med beslutsfattande förstå riskerna med tekniken, t.ex. när det gäller etiska vägval kring AI eller säkerhetsfrågor för nya lösningar.

Läs mer Läs mindre

Använd en mångfald av kompetens och erfarenhet

Forskning visar att förmågan till innovation hämmas av fördomar och traditionella förutfattade meningar, om sådant som kön/genus, ålder, sexuell orientering, klass och etnicitet. Det är därför viktigt att när arbetsgrupper för innovation och utveckling sätts ihop tänka mångfald av kompetens och erfarenhet, både inom er egen arbetsplats och vid eventuella samarbeten med andra organisationer för att få fram de bästa lösningarna.  

Läs mer Läs mindre

Utvalt

Här hittar du ett urval av material att ta del av från arbetsområdet Innovation och utveckling. Längre ner på sidan presenteras våra temaområden som var och en presenterar filmer, poddavsnitt och artiklar för dig som lokal partsföreträdare att förkovra dig i. Hoppas du hittar något som du gillar!

Teman inom innovation och utveckling

Ett av Partsrådets uppdrag inom arbetsområdet Innovation och utveckling är att sprida kunskap om vad det innebär att vara en innovativ eller utvecklande verksamhet inom ramen för det uppdrag som varje verksamhet har. Inom arbetsområdet har vi sammanställt slutsatser och lärdomar inom fem olika temaområden, se nedan. Inom respektive tema presenterar vi filmer, poddavsnitt och artiklar som förhoppningsvis kan inspirera dig som lokal partsföreträdare att fortsätta bidra till innovation och utveckling på just din arbetsplats. Genom att klicka vidare på respektive temabild kommer du vidare till materialet. Hoppas du hittar något du gillar!