Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Partsrådet anordnar ytterligare aktiviteter i syfte att belysa aktuella frågor och inspirera lokala parter i sitt innovations- och utvecklingsarbete. Under året kommer vi att erbjuda ett antal innovationsfrukostar med föreläsare som på olika sätt är väl förtrogna med att arbeta med innovation. Vi erbjuder även studiebesök där deltagarna får konkret insyn i hur andra organisationer arbetar med innovation och utveckling. För första gången erbjuder Partsrådet också ett så kallat innovationslabb. Innovationslabbet är en fördjupning inom bland annat innovationsmetodik. Deltagarna får konkret och praktisk insyn i hur digitaliseringen påverkar verksamheter genom digitala safaris och genom att testa case i innovativ labbmiljö.

Boka därför redan nu in följande datum i din kalender. Sprid gärna information till partsföreträdare på myndigheter med intresse för dessa ämnen.

  • Tema: Att innovera i kaos. 21/9 – Lisa Lindström, VD för Doberman och med mångfacetterad och lång erfarenhet att kontinuerligt innovera verksamheter. Aktiviteten kommer även att streamas live. Anmäl dig HÄR senast den 12 september.
  • Tema: Att innovera som Nobelpristagare gör. 7/12 – Tobias Degsell, VD på Combiner och expert på nobelpristagare och kreativitet. Aktiviteten kommer även att streamas live. Anmäl dig HÄR senast den 30 november.

Studiebesök:

Tema: Att innovera en arbetsplats. 18/10 – Vinnova. En unik insyn i hur Vinnova har arbetat med sin arbetsplatsmiljö för att skapa förutsättningar för innovation och utveckling i verksamheten. Anmäl dig HÄR senast den 10 oktober.

Tema: Att skapa ett innovationscenter. 15/11 – Arbetsförmedlingen. En unik insyn i hur Arbetsförmedlingen har skapat ett eget innovationscenter för att öka innovations- och utvecklingstakten i myndigheten. Anmäl dig HÄR senast den 7 november.

Innovationslabb

Anmälan till Partsrådets första och exklusiva innovationslabb är nu öppen. Innovationslabbet kommer att genomföras under 1,5 dagar den 6–7 september i Stockholm i samarbete med Epicenter –www.epicenterstockholm.com .

Partsgemensam anmälan kommer att vara ett krav. Möjligheten att anmäla sig är nu stängd.

Uppdaterad: 2018-08-29

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.