Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Vårt samhälle fortsätter att stå inför omvälvande förändringar, inte minst genom den enorma omställning som digitaliseringen medför. Det ställer krav på omställning i hela vårt samhälle, även i våra statliga myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det är således en partsgemensam angelägenhet att förstå vilka krafter som driver på omställningen, att inom och mellan verksamheter lära av och med varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter behöver öka sin egen, men också sin gemensamma, medvetenhet och förståelse för hur myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling. Arbetsområdet kommer under 2019 att än mer fokusera på erfarenhetsutbyte mellan verksamheter på det statliga avtalsområdet och möjlighet till partsgemensamt lärande.

Under 2019 har vi genomfört ett antal aktiviteter på temat innovation och utveckling. Bland annat har vi genomfört två innovationsdagar, en i Stockholm och en i Sundsvall. I april genomförde vi ett studiebesök på Microsoft på temat ”Innovation i samhällets tjänst” där deltagarna bland annat fick besöka deras Technology Center. Årets innovationslabb, genomförs i maj respektive oktober, fokuserar på ”design thinking”, en metod för att på ett innovativt sätt lösa problem och hantera utmaningar utifrån sina kunders/användares behov. Innan året är slut kommer vi att erbjuda ett studiebesök vid Kungliga Operan på temat hur kommunikation används för att lyckas med innovation. Årets sista aktivitet handlar om att ge utrymme för misslyckanden för att lyckas med innovation – ”När är det rätt att göra fel?”. För mer information och möjlighet till anmälan för samtliga aktiviteter, se mer under Aktiviteter.

Sprid gärna informationen till partsföreträdare, med intresse för dessa ämnen, i er myndighet. Vi är måna om att det vi gör kommer så många som möjligt till godo. Varmt välkommen!

Uppdaterad: 2019-10-10

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.