Lyssna på artiklar genom att klicka på Läs mer och därefter på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Partsrådet anordnar ytterligare aktiviteter i syfte att belysa aktuella frågor och inspirera lokala parter i sitt innovations- och utvecklingsarbete. Vi har två spännande aktiviteter kvar innan årsskiftet, se nedan. Sprid gärna information till partsföreträdare på myndigheter med intresse för dessa ämnen.

Studiebesök

Tema: Att skapa ett innovationscenter. 15/11 – Arbetsförmedlingen. En unik insyn i hur Arbetsförmedlingen har skapat ett eget innovationscenter för att öka innovations- och utvecklingstakten i myndigheten. Anmäl dig HÄR senast den 7 november.

Innovationsfrukost

Tema: Att innovera som Nobelpristagare gör. 7/12 – Tobias Degsell, VD på Combiner och expert på Nobelpristagare och kreativitet. Aktiviteten kommer även att streamas live. Anmäl dig HÄR senast den 30 november.

Under året har vi genomfört ett antal innovationsfrukostar, två studiebesök och ett innovationslabb. Du som inte haft möjlighet att delta på några av dessa kan ta till dig innehållet genom att läsa våra artiklar och se filmer här: https://partsradet.se/arbetsomraden/innovation-och-utveckling/artiklar/.

Uppdaterad: 2018-10-22

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.