Lyssna på artiklar genom att klicka på högtalarsymbolen.

Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv

Arbetsområdet stödjer lokala parter i sitt innovationsarbete och ökar kunskapen om vad det innebär att vara en innovativ och utvecklande verksamhet, inom ramen för myndighetens uppdrag. Fokus ligger på nyskapande utöver det traditionella vardagliga verksamhetsutvecklandet.

Samhället fortsätter att stå inför omvälvande förändringar, inte minst genom den enorma omställning som digitaliseringen medför. Det ställer krav på omställning i hela vårt samhälle, även i våra statliga myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det är således en partsgemensam angelägenhet att förstå vilka krafter som driver på omställningen – att inom och mellan verksamheter lära av, och med, varandra för att dra nytta av framgångar och undvika misstag. Lokala parter behöver öka sin egen, men också sin gemensamma, medvetenhet och förståelse för hur myndigheter och andra verksamheter inom det statliga avtalsområdet kan arbeta effektivt med innovation och utveckling.

Kunskapsspridning

Arbetsområdet Innovation och utveckling fokuserar under 2020 på kunskapsspridning genom att sammanställa och systematisera erfarenheter och lärdomar från tidigare genomförda aktiviteter. På så sätt avser arbetsområdet att fortsatt öka kunskapen hos lokala parter om vad det innebär att vara en innovativ eller utvecklande verksamhet inom ramen för det uppdrag som varje verksamhet har att utföra.

Partsrådspodden

Sommaren 2020 har arbetsområdet släppt ett antal poddavsnitt med syfte att sprida kunskap från tidigare genomförda aktiviteter. Här får du som lokal partsföreträdare inspiration för att påbörja eller fortsätta arbetet med innovation och utveckling på din arbetsplats.
Lyssna på Partsrådspodden.

Partsrådspodden: Innovation och utveckling

Artiklar

Artiklar om exempelvis teknik, kommunikation och misslyckanden, alla på temat innovation och ofta med filmer från tidigare års aktiviteter, finns under rubriken Artiklar i menyn.

Aktiviteter

Information om Partsrådets övriga aktiviteter, samt anmälan, finns  under menyvalet Aktiviteter.

Uppdaterad: 2020-09-01

 

 

Partsrådet stöder partsgemensamt förändrings- och förnyelsearbete på statliga arbetsplatser.