Tidigare området Innovation och utveckling

Covid-19: Innovation och utveckling i kristid

torsdag 27 februari 2020

Covid-19 har inneburit en hel del tuffa utmaningar för oss som människor och för samhället i stort. Därför har Partsrådet bjudit in experter till en videopoddserie i tre delar för att ge sin syn på vilka lärdomar vi kan dra och vad det innebär för framtiden.

Avsnitt 1: Ökat behov av samarbete mellan myndigheter i covid-19-tider

Vad kan vi lära oss av allt som har hänt sedan covid-19 grep in i våra liv och ställde om samhälle och våra arbetsplatser? Vilka trender och spaningar om framtiden kan vi göra? Här möter vi Tobias Degsell, kreativitetsexpert, som bland annat menar att covid-19 har fått många att visa vilka dom verkligen är. Han menar också att behovet av att utveckla samverkan och samarbete mellan myndigheter ökar i den här typen av extrema tider.

 

Avsnitt 2: Innovation och utveckling helt avgörande i kristid

"Innovation handlar om att tänka nytt och att hitta nya arbetssätt. Allt blir inte rätt men att just prova sig fram blir viktigt.” Det är en av Ann Hellenius tankar kring vikten av att arbeta med innovation och utveckling i kristider. Ann är digitaliseringsexpert med mångårig erfarenhet som ledare inom digital innovation och ledamot i regeringens Digitaliseringsråd, samt en av de som Partsrådet bjudit in för att dela med sig av sina tankar kring covid-19. En av Anns spaningar är att lokala parter kan spela en viktig roll i arbetet med att som myndighet bli mer datadriven och hitta en väl avvägd samverkan mellan maskin och människa.

 

Avsnitt 3: Digitaliseringen har tagit jättekliv framåt

”Det är i kriser vi verkligen måste hitta på nya lösningar”, säger den tredje gästen i Partsrådets videopodcastserie, Anders Stålsby. Han är förhandlare och statistikchef på Arbetsgivarverket samt även styrgruppsordförande för Partsrådets arbetsområde Innovation & utveckling.
Han lyfter fram människans förmåga att anpassa sig och hitta nya vägar framåt. Det märks tydligt i det digitala jättekliv som tagits i och med pandemin, då vi nu har börjat tillämpa och anpassa de möjligheter som digitaliseringen har gett oss sedan lång tid tillbaka.