Vi erbjuder

29k: Hantera stress

I samarbete med stiftelsen 29k erbjuder Partsrådet en digital kurs som ger verktyg för att bygga motståndskraft mot stress, öka återhämtningsförmågan och förbättra den generella psykiska hälsan. Kursen är särskilt utformad för statligt anställda och presenteras i digitalt format med övningar, reflektion samt videodelning.

Den personliga upplevelsen av stress och det egna psykiska måendet är individuellt. Tjänsten 29k: Hantera stress är ett sätt att hjälpa statsanställda att få syn på sina egna stressmönster, ge verktyg för att bygga motståndskraft mot stress, öka återhämtningsförmågan och förbättra den generella psykiska hälsan. 

29k är en icke-vinstdrivande stiftelse som utvecklat en digital kurs för att hantera stress. De evidensbaserade övningarna är framtagna av forskare och psykologer från bland annat Karolinska Institutet, Harvard University och University of London. Kursen 29k: Hantera stress har utvecklas i ett samarbete mellan Partsrådet och 29k för att möta specifika behov hos statligt anställda. Kursen spänner över åtta veckor och består av lika många individuella övningar och gemensamma delningssessioner som görs tillsammans med kollegor inom myndigheten som också valt att delta.

För att kunna ta del av tjänsten krävs ett partsgemensamt avrop. 

Vanliga frågor

Hur levereras tjänsten till myndigheten?

Under ett partsgemensamt uppstartsmöte diskuteras upplägg på tjänsten samt hur användare kan utses och grupper tillsättas. Därefter levereras åtkomst till kursen till kontaktpersonen att förmedla vidare till användare i organisationen.

Användarna genomgår sedan ett åttaveckorsprogram för att arbeta med den personliga upplevelsen av stress, få syn på sina egna stressmönster förbättra sin återhämtningsförmåga.

Efter genomfört program ombeds användarna genomföra en enkät för att återkoppla kring lärdomar under tjänstedeltagandet till organisationen. Ett partsgemensamt uppföljningsmöte sker efter att enkätsvaren har kommit in.

Hur mycket tid krävs från vår myndighet för att ta del av tjänsten?

Tjänsten genomförs under åtta veckor. Varje vecka görs en individuell reflektionsuppgift under ca 30–40 minuter, samt en delning i grupp under ca 40–60 minuter.

Efter genomfört åttaveckorsprogram får deltagarna en digital enkät som tar cirka fem minuter att fylla i och som besvaras anonymt. Organisationen deltar vidare i utvärderingen av tjänsten som helhet.

Vilka riktar sig tjänsten till?

Alla statliga organisationer har möjlighet att anmäla partsgemensamt intresse för tjänsten. Du kan inte anmäla dig själv, utan det måste göras ett partsgemensamt avrop med representanter från både arbetsgivare och fack i organisationen.

Kostar det något att ta del av tjänsten?

Det stöd som Partsrådet erbjuder kostar inget utan finansieras genom den avgift som parterna Arbetsgivarverket, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko har avtalat om.

Hur gör vi för att ta emot programmets tjänster?

För att ta del av en tjänst behövs ett partsgemensamt avrop, vilket innebär att representanter från både arbetsgivare och fack står bakom avropet. Dessutom behöver parterna delta i de utvärderingar som Partsrådet kommer att genomföra för att följa upp och kontinuerligt förbättra tjänsterna.

Kontakta oss här för att anmäla ditt intresse

Är ni redan i dialog med oss? Använd det här formuläret för att göra ett formellt avrop

Vem kan vi kontakta för mer information eller ytterligare frågor?

Om du inte hittar svar på dina frågor är du välkommen att höra av dig till hallbartarbetsliv@partsradet.se. Vill du anmäla intresse för någon av våra tjänster, använda detta formulär så återkommer vi till dig snarast möjligt.