Om oss

Verksamhetsberättelse 2021

onsdag 6 april 2022

Under året 2021 har verksamheten på Partsrådet haft en fortsatt hög intensitet och aktiviteterna gentemot målgrupperna – lokala parter i statliga verksamheter – har varit många. Pandemin präglade fortsatt vårt samhälle, arbetsliv och statliga arbetsplatser i hög utsträckning. De förändringar vi klarade av under föregående år gällande omställningar till en för många tjänstemän alltmer digital verksamhet och verklighet fortsatte och blev en mer invand vardag.

Under det gångna året har Partsrådet fortsatt att erbjuda lokala parter en bred mängd tjänster och aktiviteter som varit efterfrågade och relevanta och som anpassats utifrån rådande situation för målgrupperna.
Centrala parter erbjuder genom Partsrådet stöd till representanter för arbetsgivare och fack på statliga arbetsplatser. Detta stöd ges i form av verktyg och tjänster som verkar för en god arbetsmiljö och ett bättre och hållbart arbetsliv. Verksamheten har genomförts i de fyra arbetsområdena Samverkan, Arbetsmiljö, Lönebildning samt Hållbart arbetsliv.

Efterfrågan av Partsrådets stöd till lokala parter har även detta år ökat i pandemins spår. Partsrådet har svarat på den ökade efterfrågan på ett effektivt sätt. I kvantitativa termer har nästan alla mätbara aktiviteter samt antalet mottagare ökat jämfört med föregående år.

Utifrån det gångna årets olika bud kring restriktioner samt osäkerheten i hur samhället och arbetslivet skulle förhålla sig har även Partsrådet och dess verksamhet fått anpassa sig för att kunna möta myndigheter och statliga organisationer utifrån nya behov och där de befunnit sig. I stort sett har alla aktiviteter och tjänster erbjudits digitalt under året samt att antalet digitala webbinarier och workshoppar ökat och haft ett stort antal besökare. Vissa upplevelsebaserade tjänster som inte har kunnat omvandlas i digital form har ej erbjudits fysiskt under året på grund av pandemin utan får anstå tills restriktionerna har försvunnit och situationen runt pandemin är annorlunda. Uppföljningar efter genomförda aktiviteter visar att deltagarna upplevt att utförandet har haft kvalitet.

Vi vill slutligen framföra styrelsens tack till ledamöter i styr- och arbetsgrupper, Partsrådets engagerade personal och till övriga medverkande som genomfört mångfalden av aktiviteter i Partsrådets regi under ytterligare ett utmanande år 2021. Ett stort tack också till er, arbetsgivare och fack som arbetar tillsammans, ni som deltagit i aktiviteter och använt Partsrådets utbud. Det är till er vi tillägnar vårt arbete.

Anna Falck
Styrelsens ordförande

Anna Steen
Styrelsens vice ordförande

Läs mer om verksamhetsåret genom att ladda ner verksamhetsberättelsen nedan