Om oss

Verksamhetsberättelse 2022

måndag 20 mars 2023

2022 kan summeras som ännu ett viktigt och utmanande år för Partsrådet. Restriktionerna har släppts och möten har återigen kunnat genomföras fysiskt i kombination med digitala möjligheter.

Det är glädjande att efterfrågan på Partsrådets information fortsätter att öka. Både antalet prenumeranter på nyhetsbrevet Aktuellt från Partsrådet och följare på Linkedin och Facebook ökar stadigt.

Det är också tillfredsställande att nöjdheten hos de som har tagit emot Partsrådets tjänster har ökat under året. Hela 83 procent av mottagarna tycker att leveransen har varit mycket eller väldigt givande, vilket är ett kvitto på den goda kvaliteten i leveranserna och att ämnesområdena är relevanta.

Samordning av verksamheten med målgruppen i fokus, oavsett arbetsområde, är en viktig uppgift som har påbörjats och är ett arbete som kommer att fortsätta även kommande år.

En stor arbetsinsats under året har varit att ta fram två nyheter inom ramen för Partsrådets utbud. Det har mynnat ut i lanseringen av ett partsgemensamt material om psykisk hälsa samt tjänsten Arbetslivsresan som fokuserar på att kunna arbeta hållbart genom hela livet.

De centrala parterna beslutade under året om inrättandet av en kommunikationskommitté bestående av de centrala parterna, som ett rådgivande organ för Partsrådet. Kommittén har haft ett inledande möte. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att framtiden ser ljus ut.

Slutligen vill vi framföra styrelsens tack till er alla som bidragit till ett riktigt bra och framgångsrikt resultat under 2022! Ett stort tack också till dig, deltagare och användare av Partsrådets utbud. Det är ni som bidrar till utveckling av friskare och mer engagerade arbetsplatser inom det statliga avtalsområdet.

Anna Falck
Styrelsens ordförande

Anna Steen
Styrelsens vice ordförande

Läs mer om verksamhetsåret genom att ladda ner verksamhetsberättelsen nedan