Om oss

Åsa Krook ny styrelseordförande i Partsrådet

torsdag 18 april 2024

På Partsrådets årsmöte, representantskapet, valdes Åsa Krook till ny styrelseordförande. Åsa är till vardags chef för arbetsgivarutveckling på Arbetsgivarverket och sedan länge väl bekant med Partsrådets uppdrag och verksamhet. Vi tog pulsen på Åsa efter det konstituerande styrelsemötet. 

Åsa, du känner ju Partsrådet väl efter flera år som styrelsemedlem. Vad tänker du är det bästa med Partsrådet?

 

– Det bästa med Partsrådet är att centrala parter inom det statliga avtalsområdet bildade det för drygt 15 år sedan! Och redan i början av 1990-talet bildade centrala parter föregångaren, Utvecklingsrådet för den statliga sektorn.

 

– Jag tänker att Partsrådets främsta styrka är den partsgemensamma konstruktionen som verksamheten bygger på. Genom gemensamt beslutade arbetsområden kan Partsrådet utveckla stöd som verkligen är relevant och till nytta för lokala arbetsgivare och deras fackliga motparter. 

 

– Sen tycker jag att det är en framgångsfaktor att Partsrådet agerar som en röst genom att verksamheten förutsätter partsgemensam konsensus ”ner på kommatecknet”. Det ger trovärdighet, kraft och legitimitet till det som kommuniceras och bidrar till att uppfylla centrala parters intentioner med ett gemensamt Partsråd till stöd för lokala parter inom statlig sektor.

  

Vad tycker du är det viktigaste uppdraget för Partsrådets styrelse?

 

– För mig är styrelsens absolut viktigaste uppdrag att säkra att Partsrådets kansli har resurser och är organiserat för att stödja det arbete som förhandlingsledningarna inom det statliga avtalsområdet beslutat ska bedrivas inom de olika arbetsområdena. En viktig fråga här är att vi fortsätter att säkra den partsgemensamma tonalitet som Partsrådet värnar så mycket om i alla kanaler.

 

Finns det något som händer i Partsrådets regi inom den närmaste tiden som du vill passa på att tipsa lokala parter om? 

 

– Absolut! Det händer alltid något av intresse för lokala företrädare utifrån det som tas fram inom arbetsområdena och det är ju också det som är meningen med den verksamhet som bedrivs – att verkligen ge kunskap, inspiration och konkret stöd för det lokala partsarbetet. 

 

– Förutom att erbjuda ett långsiktigt stöd genom allt som finns publicerat på Partsrådets webb, till exempel det omfattande stödmaterialet för hanteringen av inre och yttre verksamhetshot, så erbjuds ofta möjligheter att delta på partsgemensamma aktiviteter. Det sistnämnda vill jag verkligen lyfta fram, eftersom partsgemensamt deltagande vid olika aktiviteter är kärnan i Partsrådets uppdrag! 

 

– Här vill jag tipsa om till exempel webbinariet om inkludering den 13 maj och Lönebildningsdagen den 24 maj samt att redan nu ta höjd för hösten Partsrådsdagar som hålls i Uppsala och Sundsvall den 12 respektive 19 september.  

Om Partsrådet

Partsrådet erbjuder stöd till representanter för arbetsgivare och fack i verksamheter inom det statliga avtalsområdet. Det sker inom områden som centrala parter kommit överens om är viktigast för Partsrådet att arbeta med. Under 2024 och 2025 har Partsrådet fyra arbetsområden: Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan.