Evenemang

Partsrådsdagen 2024: Sundsvall

Seminarium

Varmt välkommen till årets Partsrådsdag där du får ta del av nyheter och inspiration samt möjlighet till erfarenhetsutbyte. Partsrådsdagen kommer att ha särskilt fokus på ett längre arbetsliv i år.

Årets upplaga av Partsrådsdagen genomförs fysiskt på två platser i Sverige. Välkommen till Uppsala den 12 september  eller till Sundsvall den 19 september.

Dagen kommer att fyllas med intressanta föreläsningar kring relevanta frågor och utmaningar för statlig sektor. I år ligger vi fokus på ett längre arbetsliv.

Fokus i år: ett längre arbetsliv

På förmiddagen berättar representanter för centrala parter vad som är på gång inom Partsrådets olika områden (arbetsmiljö, samverkan, hållbart arbetsliv och lönebildning). De berättar också vad de har gjort för att kunna möjliggöra ett längre arbetsliv, en föränderlig arbetsmiljö och lärande organisationer.

Eftermiddagen ägnar vi åt föreläsningar inom följande områden:

  • Föränderlig arbetsmiljö med koppling till SAM och OSA
    En föränderlig arbetsmiljö kräver att vi kontinuerligt arbetar systematiskt med arbetsmiljön för att möta nya utmaningar och behov. Det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar också organisatoriska och sociala faktorer för att främja hälsa, säkerhet och trivsel på arbetsplatsen, vilket i sin tur hjälper till att skapa en hållbar och längre arbetsmiljö. Hur får vi det att hända i praktiken?

  • Om att skapa en lärande organisation
    Att få känna sig kompetent genom hela arbetslivet handlar inte bara om att förvärva nya kunskaper och färdigheter. Det är också viktigt att vi på organisatorisk nivå skapar förutsättningar för medarbetare att kontinuerligt utmana och utveckla befintliga kompetenser för att möta nya krav och möjligheter. Hur kan vi skapa en lärande organisation där vi delar och sprider kunskap och erfarenheter.


Genom att delta med både arbetsgivarföreträdare och företrädare för de lokala arbetstagarorganisationerna inom er verksamhet lägger ni en god grund för det lokala arbetsmiljöarbetet.

Varmt välkomna!

 


Om du har frågor om evenemanget, kontakta: info@partsradet.se
Har du frågor om anmälan, kontakta: elin.westerberg@partsradet.se

 

Var?

Elite Hotell Knaust
Deltagande på plats i Sundsvall

När?

19 september, 10.00–16.00.
Sista anmälningsdag: 2 september
Begränsat antal deltagare.

Vem?

Arbetsgivarföreträdare, som chefer och HR-ansvariga, samt fackliga företrädare och skyddsombud inom det statliga avtalsområdet.

Vi ser gärna att arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter deltar gemensamt så att inspiration och lärdomar kan tas tillvara på bästa sätt i det lokala arbetet för ett längre arbetsliv, men det är inte ett krav.

anmälan

Andra evenemang