Om oss

Ny kanslichef på Partsrådet

Person iförd korallröd blus.

onsdag 16 mars 2022

Partsrådets rekryteringsgrupp har nu slutfört uppdraget att rekrytera en kanslichef till Partsrådet. Den 4 april tillträder Ulrica Engström Nilsson, som närmast kommer från en roll som administrativ direktör vid Stockholms tingsrätt. Anna Falck, ordförande i Partsrådets styrelse, ser fram emot ett givande och utvecklande arbete tillsammans med den nya kanslichefen.

– Det var många och dessutom mycket bra kandidater som sökte jobbet. Tillsammans i rekryteringsgruppen var vi alla överens om att erbjuda jobbet till Ulrica Engström Nilsson, säger Anna Falck.

Ulrica har arbetat inom offentlig sektor under större delen av sitt yrkesliv och har haft flera chefs- och administrativa stabsuppdrag inom staten, bland annat tidigare Smittskyddsinstitutet, Diskrimineringsombudsmannen, Kulturrådet, Universitets- och högskolerådet, samt som tidigare nämnts, Stockholms tingsrätt.

– Tjänsten tilltalar mig eftersom Partsrådet har ett samhällsviktigt uppdrag att skapa samverkan och goda förutsättningar för det lokala partsarbetet hos arbetsgivarverkets medlemmar. Jag tror att min långa och breda erfarenhet inom offentlig förvaltning, verksamhetsstyrning och förändringsledning kommer att vara till nytta. Jag har även följt Partsrådet genom att ha ingått i Arbetsgivarverkets medlemsråd, samt som ledamot i representantskapet, säger Ulrica.

– Jag ser med stor glädje fram emot detta uppdrag, avslutar Ulrica.