Om oss

Partsrådsdagen: Fler än någonsin tar del av Partsrådets stöd

Partsrådets logotypsymbol och texten Partsrådsdagen 2021 mot skymningsblå bakgrund

torsdag 22 april 2021

Den 20 april bjöd vi för första gången in till Partsrådsdagen. Detta för att ge representanter för arbetsgivare och fack inom statlig sektor en bättre bild av Partsrådets tjänster och evenemang och hur de kan påverka den egna verksamheten, samt för att berätta om vad som är på gång i framtiden. Vi kunde också berätta att år 2020 har inneburit fler aktiviteter än något tidigare år och att antalet deltagare aldrig har varit så högt.

På plats under Partsrådsdagen fanns civilminister Lena Micko som reflekterade över aktuella förvaltningspolitiska frågor, statliga organisationer som berättade hur de upplever våra tjänster, parternas förhandlingsledning samt företrädare för Partsrådets olika arbetsområden.

Arbetsmiljö – nya e-utbildningar och arbetsmaterial om otillåten påverkan

Förra året lanserade arbetsområdet Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv fem olika e-utbildningar inom arbetsmiljö och ett kunskapsmaterial om otillåten påverkan. Vid sidan om detta anordnades webbinarier och workshoppar, något som kommer att fortsätta under 2021.

De kommande tre åren ligger huvudfokus på tre områden:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete i den digitala världen.
• Psykisk hälsa och ohälsa.
• Arbetsanpassning och rehabilitering.

Samverkan – mot ett mer diversifierat stöd

Inom arbetsområdet Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå handlar Partsrådets aktiviteter till stor del om att sprida kunskap och stötta kring avtalet Samverkan för framtiden, som slöts 2017.

– Vi upplever en efterfrågan på ett mer diversifierat stöd, och kommer nu att göra en fördjupad analys av vad det kan innebära, säger Ken Jonsson, styrgruppsordförande.

En nyhet är att lokala parter nu kan få individuellt stöd via digitala möten. Ken Jonsson framhåller att det här är en bra hjälp om man fastnar i en fråga och behöver stöd för att komma vidare.

Lönebildning – färgat av det stora förhandlingsåret 2020

– 2020 var ett stort avtalsår. Det innebar att vi inte hade så mycket riktade aktiviteter ute i verksamheterna utan mest hade fokus på förhandlingsarbetet, säger Anna Falck, styrgruppsordförande för Centrala parters stöd till lokal lönebildning.

Tidigare har Partsrådet jobbat utifrån de olika avtalen. Just nu pågår en planering som innebär att de centrala parterna jobbar tillsammans i större utsträckning. I det arbetet ingår en gemensam lönebildningsdag där representanter för alla de fyra parterna – Arbetsgivarverket, Seco, Saco-S och OFR, S, P, O – samlas.

Innovation och utveckling – samlade erfarenheter tillgängliggörs digitalt

Målet för arbetsområdet Innovation och utveckling ur ett partsperspektiv har varit att inspirera lokala partsföreträdare och visa möjligheter att arbeta innovativt inom det statliga området.

– Det handlar inte om att hitta på nya produkter som ska fungera på en marknad, utan om att hitta nya sätt att genomföra sitt uppdrag, säger Anders Stålsby, styrgruppsordförande.

I december avslutades arbetsområdet, men det finns mängder av filmer, artiklar och poddavsnitt att ta del av på Partsrådets webbplats (se länk till arbetsområdet ovan).

Hållbart arbetsliv – brett utbud av populära tjänster

Programmet Hållbart arbetsliv syftar till att skapa positiv förändring genom att bland annat motverka stigande sjuktal och främja ett längre arbetsliv. Partsrådet erbjuder nu 13 tjänster inom fyra områden:

• Efterhjälpande insatser för återgång i arbetet.
• Förebyggande insatser för att motverka ohälsa.
• Främjande insatser för att skapa engagemang.
• Utvecklande insatser för kontinuerligt lärande.

Aktiviteterna är populära bland Partsrådets medlemsorganisationer. 75 procent av alla organisationer har anmält intresse och 50 procent har använt sig av en eller flera tjänster.

– 2020 har inneburit ett ökat genomslag för programmet. Den framgången förvaltar vi nu genom att fortsätta utveckla tjänster och webbstöd inom områden som vi har identifierat som viktiga för Partsrådets medlemmar, säger Helen Thornberg, styrgruppsmedlem.

Hälsning från ministern

Civilminister Lena Micko skickade under evenemanget en hälsning till alla deltagare där hon underströk vikten av partsgemensamt arbete:

– Att vi inom statsförvaltningen har ett så välutvecklat partssamarbete är väldigt värdefullt, både under mer normala förhållanden och i kris. Nu handlar det om att hantera de direkta omständigheter som pandemin medför, och att samtidigt förbereda sig på hur arbetslivet kommer att se ut efter Corona. Vad kommer att krävas för ett hållbart och hälsosamt arbetsliv? Det vilar ett stort ansvar på er – och jag har en stor tilltro till er centrala och lokala parter.