Om oss

Stöd i arbetet för en jämlik arbetsplats

tisdag 7 februari 2023

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. En av dem är kön. Här på Partsrådets webbplats finns kunskap, metoder och verktyg som stöd till lokala parter för att gemensamt analysera löneskillnader mellan kvinnor och män, arbeta för en inkluderande arbetsmiljö och skapa goda förutsättningar för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.