Om oss

Representantskapet 2022: Allt fler hittar till Partsrådet

Anders Lindström, ordförande för Representantskapet, och Ulrica Engström Nilsson, kanslichef för Partsrådet.

den 26 april 2022

Partsrådets representantskap är ett forum för information och förankring av verksamheten samt en arena för dialog och omvärldsbevakning. Under ett digitalt evenemang den 20 april 2022 möttes ledamöterna från Arbetsgivarverket, Saco-S, Seko och OFR/S,P,O. Uppdraget för dagen var att fastställa årsredovisning, styrelse och revisorer, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt besluta om den övergripande verksamhetsinriktningen för 2022.

2021 är ett år som har präglats av pandemin i lika stor utsträckning som 2020. För Partsrådet har det inneburit att föreläsningar, workshoppar och tjänsteleveranser har skett över nätet.

– Vi ser att antalet deltagare har ökat nämnvärt på flera håll. Tack vare att vi har jobbat digitalt har många kunnat delta, berättade Anna Steen, vice ordförande för Partsrådets styrelse och representant för Saco-S, under representantskapet.

Fem personer som samtalar runt ett bord.

Genomförda aktiviteter under 2021

Aktuella arbetsområden är Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Sammanfattningsvis bjöd året på 54 aktiviteter i form av utbildningar, workshoppar och webbinarier, med totalt drygt 4 800 deltagare, att jämföra med strax under 2 000 deltagare 2020. Från arbetsområdet Hållbart arbetsliv utgick 113 tjänsteleveranser till cirka 800 deltagare. 90 procent av de myndigheter och högskolor som är medlemmar i Arbetsgivarverket tog del av någon av Partsrådets aktiviteter, en ökning med 14 procentenheter från föregående år.

De enkäter som genomförts visar att deltagarna fortsatt tycker att stödet skapar stort värde i deras partsroll och att de är mycket nöjda med Partsrådets insatser.

– Vi i styrelsen vill skicka ett varmt tack till alla som medverkat i arbetet under året: de som hållit i aktiviteter och tjänster, styrgrupper, operativa resurser, kansliet, kommunikation, externa resurser. Alla är en viktig del för att vi ska kunna leverera allt det vi har gjort, sa Anna Falck, ordförande för Partsrådets styrelse och representant för Arbetsgivarverket, under representantskapet.

Fyra personer i studiomiljö.

Partsrådet 2022

Även 2022 och 2023 kommer Partsrådets verksamhet att bedrivas under de fyra arbetsområdena Arbetsmiljö, Hållbart arbetsliv, Lönebildning och Samverkan. Under året kommer många aktiviteter fortsatt att erbjudas digitalt, men de fysiska träffarna gör comeback.

– En del av Partsrådets innehåll är upplevelsebaserat, och behöver ske fysiskt. Detta har vi inte kunnat genomföra under pandemin och efterfrågan är nu stor inför 2022, sa Anna Steen under mötet.

Arbetsområdena i korthet: