Om oss

Partsrådsdagen 2022: artiklar och filmer

Bild från olika myndighetsmiljöer och liknande, exempelvis museum, inom- och utomhusbilder hos olika myndigheter och ett tåg.

Den 20 april genomfördes 2022 års upplaga av Partsrådsdagen på temat Stolthet i staten och den svenska modellen. Centrala parter välkomnade alla som företräder arbetsgivare och fack i statlig verksamhet till en eftermiddag med uppdateringar och inspiration kring det partsgemensamma arbetet och en djupare inblick i Partsrådets utbud.

På den här sidan samlar vi filmer och artiklar från dagen - ett arbete som kommer att pågå fram till den 27 april. Redan nu kan du ta del av följande:

Huvudsändningen

Se hela huvudsändningen genom att klicka på bilden nedan:

 

Föreläsningen Axel och stoltheten

Gunnar Wetterberg, föreläsare och författare, berättar om Axel Oxenstierna under rubriken Axel och stoltheten: Vem är Axel Oxenstierna och hur påverkade han den svenska statsförvaltningen på ett så omfattande sätt att Sverige gick från att vara ett av de fattigaste länderna i utkanten av Europa till att bli ett av de rikaste och mest välmående i världen. Här reder Gunnar Wetterberg ut begreppen på ett målande och inspirerande sätt.

Klicka på playknappen i filmfönstret nedan för att se Gunnars föreläsning.

Parallella spår

Lönebildning - hela webbinariet

Klicka på bilden nedan för att komma till webbinariesidan.

Samverkan – hela webbinariet

Klicka på bilden nedan för att komma till webbinariesidan.

Arbetsmiljö - hela webbinariet

Klicka på bilden nedan för att komma till webbinariesidan.

Arbetsmiljö - Arbete med otillåten påverkan i ett nytt tillsynsuppdrag

Maria Andersson, Länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om hur Partsrådets webbmaterialet Otillåten påverkan var till stöd för inspektörerna i deras arbete med att inspektera att pandemilagen efterlevdes.

Klicka på playknappen i filmfönstret nedan för att se Marias föreläsning.

Hållbart arbetsliv - hela webbinariet

Klicka på bilden nedan för att komma till webbinariesidan.