Evenemang

Partsrådsdagen 2022

Konferens

Den 20 april är det dags för årets upplaga av Partsrådsdagen – i år på temat Stolthet i staten och den svenska modellen. Centrala parter välkomnar dig som är företrädare för arbetsgivare och fack i statlig verksamhet till en digital eftermiddag med uppdateringar och inspiration kring det partsgemensamma arbetet och en djupare inblick i Partsrådets utbud.

Inom ramen för temat ställer vi stolthet i staten i relation till vår svenska modell som utgör grunden i arbetet för parterna på arbetsmarknaden och Partsrådet. Hur bygger vi väl fungerande arbetsplatser med nya generationer samt med frågor och arbetssätt som är relevanta utifrån rådande utmaningar som pandemi, digital utveckling och högre effektivitetskrav? 

Under dagen får du bland annat möta författaren och föreläsaren Gunnar Wetterberg, Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo, Arbetsgivarverkets generaldirektör Christina Gellerbrant Hagberg samt moderator Annika Dopping. Du får också lyssna till representanter ur centrala parters förhandlingsledningar* som bland annat berättar om Partsrådets planer för framtiden och vilket stöd lokala parter kommer att kunna ta del av framöver, samt välja om du vill lyssna till föreläsningar om hållbart arbetsliv, arbetsmiljö, samverkan eller lönebildning.

Agenda med ungefärliga tider

12.50 Teknisk incheckning (så att du kan kontrollera att uppkoppling och teknik fungerar).
13.00 Ylva Nordling, programchef för Hållbart arbetsliv och moderator Annika Dopping hälsar välkommen. Partsrådets nya kanslichefen Ulrica Engström Nilsson presenteras.
13.15 Föreläsningar med Gunnar Wetterberg, författare och föreläsare, och Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör, på temat stolthet i staten och den svenska modellen.
14.00 Paneldebatt på temat med Christina Gellerbrant Hagberg, generaldirektör för Arbetsgivarverket, Irene Wennemo, Gunnar Wetterberg och Ylva Nordling.
14.30 Paus.
14.45 Parallella spår**. Du väljer på plats vilken föreläsning du vill följa och får möjlighet att se övriga på vår webbplats i efterhand.
Arbetsmiljö: Arbetsmiljöarbetet och den statliga värdegrunden – två centrala delar i att hantera otillåten påverkan
Samverkan: Samverkan – Möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling
Lönebildning: Väl fungerande lönebildning för en väl fungerande verksamhet
Hållbart arbetsliv: Vad definierar ett hållbart arbetsliv? - Samtal med Lantmäteriet och två forskare
15.30 Sammanfattning av dagen tillsammans med representanter* för förhandlingsledningarna.
15.45 Moderator Annika Dopping, kanslichef Ulrica Engström Nilsson, och programchef Ylva Nordling tackar för dagen.

Agendan kan komma att uppdateras vid behov.

*Representanterna ur centrala parters förhandlingsledningarAnna Falck, ordförande, Arbetsgivarverket
Anna Steen, vice ordförande, Saco-S
Åsa Erba-Stenhammar, OFR/S,P,O
Helen Thornberg, Seko

**Parallella spår

Arbetsmiljö: Arbetsmiljöarbetet och den statliga värdegrunden – två centrala delar i att hantera otillåten påverkan

Otillåten påverkan är ett arbetsmiljöproblem som kan få negativa konsekvenser för hela organisationen. Det kan innebära ökade ohälsotal, men också ett minskat förtroende för verksamheten. Den yttersta konsekvensen är att otillåten påverkan kan utgöra ett hot mot demokratin. Det är viktigt att frågan om otillåten påverkan hanteras i arbetsmiljöarbetet.

Brittmari Seppä, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan berättar om hur ett arbete med de statliga värdegrundsprinciperna ökar motståndskraften mot påverkansförsök. Maria Andersson, Länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om hur Partsrådets webbmaterialet Otillåten påverkan var till stöd för inspektörerna i deras arbete med att inspektera att pandemilagen efterlevdes.

Samverkan: Möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling

Är du ny i din roll som partsföreträdare i en organisation som etablerat samverkan? Står din organisation inför att etablera samverkan eller vill du få en introduktion till samverkan?

Ta del av centrala och lokala parters perspektiv på samverkan genom att se Partsrådets föreläsning Samverkan - möjliggör delaktighet, engagemang och utveckling.

Under seminariet berättar Åsa Pyka, Arbetsgivarverket, och Henrik Sjösten, Saco-S, om grunderna, syftet och möjligheterna med samverkan och samverkansavtal. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Jordbruksverket medverkar med lokala parter och berättar om sina goda erfarenheter av samverkan. Till exempel berättar de om vilka vinster och utmaningar som samverkan har inneburit för deras verksamheter.

Lönebildning: Väl fungerande lönebildning för en väl fungerande verksamhet

För att kunna bedriva en väl fungerande statlig verksamhet som vi kan vara stolta över behöver vi en väl fungerande lönebildning som gör det möjligt att rekrytera, motivera, utveckla och behålla arbetstagare med den kompetens som behövs på både kort och lång sikt. På webbinariet berättar Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo om svensk lönebildning och gör några nedslag på det statliga avtalsområdet under rubriken "Klarar svensk lönebildning en inflationschock?".

Hållbart arbetsliv: Vad definierar ett hållbart arbetsliv? – Samtal med Lantmäteriet och forskaren Philip Runsten

Vi gör nedslag i vad ett hållbart arbetsliv innebär och vad vi inom Partsrådets program för ett hållbart arbetsliv erbjuder statliga arbetsplatser. Hur väver vi in reflektionerna, lärandet, samarbetet och välmåendet i våra tjänster? Med oss i studion har vi Lantmäteriet som har tagit del av tjänsterna Lärande i förändring och Hållbarhetens konst, samt forskaren Philip Runsten som bland annat har skrivit en avhandling om kollektiv förmåga.

 

Varmt välkommen!

Var?

Digitalt, länk skickas i välkomstmejlet.

När?

20 april 13.00 - ca 16.00

Vem?

Partsrådsdagen vänder sig till företrädare för arbetsgivare och fack inom det statliga avtalsområdet, men övriga är också välkomna.