Om oss

Fem statliga verksamheter om nyttan med stödet från Partsrådet

måndag 10 maj 2021

Under Partsrådsdagen den 20 april delade fem myndigheter med sig av sina upplevelser av Partsrådets tjänster och evenemang, och i vilken situation de har vänt sig till Partsrådet för stöd.

Konstnärsnämnden – vi-känsla med hjälp av tjänsten Effektiva team

Konstnärsnämnden har tagit hjälp av Partsrådets stöd på flera sätt de senaste åren. Anna Söderbäck, direktör på myndigheten, säger så här om den senaste insatsen:

– När vi hade våra personaldagar 2020 ville vi verkligen jobba med alla medarbetare, och därför tog vi stöd av Partsrådets tjänst Effektiva team. Under en heldag på Rånäs slott identifierade vi verksamhetsnära kärnfrågor, och det var Partsrådets representanter väldigt bra på att hjälpa oss att hitta fram till. Vi fick vissa sätt att arbeta med varandra, bland annat uppgifter där vi ger varandra konstruktiv kritik – både positiv och negativ. Det roliga är att under vår uppföljande dag så var vi allihopa överens om att vi har gått från att vara stuprör till att vara ett vi.

Anneli Strömqvist, ordförande för fackförbundet ST på Konstnärsnämnden:

– Det har varit tydliga förbättringar på alla fronter de senaste åren, både när det gäller dialogen med arbetsgivaren, men också själva processerna. Partsrådets insatser har varit en del av det.

Högskolan Dalarna – satsar på arbetsmiljön under omorganisation

Just nu pågår det stora förändringar hos Högskolan Dalarna, med omorganisation, ändrade arbetssätt och ökat kollegialt inflytande. Under en ombyggnation av högskolans lokaler var – passande nog – den mobila utställningen Ursäkta röran på plats, och Partsrådet höll i workshoppar för arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.

– Det blev som ett slags smörjmedel kring alla de förändringar som är på gång, säger Christina Romlid, ordförande Saco-S.

Maria Rappfors, tillförordnad HR-chef, beskriver nyttan med Partsrådets aktiviteter:

– En av de största vinsterna med att vi gör det partsgemensamt är att det ger en möjlighet att synliggöra våra många gemensamma mål.

Kriminalvården – bygger tillit under kapacitetsökning

Stina Nyström, HR-direktör på Kriminalvården, lyfter två skäl till att de tagit del av Partsrådets tjänster:

– Vi har ett förtroende för Partsrådet. Allt genomförs med hög professionalitet och anpassas efter myndighetens behov och förutsättningar.

– Tjänsterna prickar väldigt rätt mot de behov som vi har just nu inom myndigheten.

Hon lyfter också det positiva i att företrädare för arbetsgivare och fackförbund gemensamt tar del av Partsrådets tjänster.

– Det ökar legitimiteten att vi som parter avropar tjänster partsgemensamt.

Statens institutionsstyrelse – stor satsning på trygghet

Statens institutionsstyrelse, Sis, prioriterar just nu trygghet för de anställda. En ny säkerhetsavdelning och stöd från Partsrådet är två delar i detta. Så här berättar Lena Henriksson, ordförande för Saco-S på Sis:

– Vi har haft två workshoppar där chefer och skyddsombud har deltagit: Fånga tidiga tecken och Välkommen tillbaka. I grupparbetena var det högt engagemang och mycket goda idéer och tankar om hur vi ska utveckla oss. Det blev tydligt att det är mycket som vi redan i dag gör bra, och som vi har verktyg för. Jag tycker de var väl genomfört också, med tanke på att vi måste köra allt digitalt. Vi har fått allt ihopsamlat av er på Partsrådet. Nu handlar det om hur vi tillvaratar det.

Skatteverket – förankrar hos alla parter med hjälp av Partsrådet

Skatteverkets senaste projekt tillsammans med Partsrådet handlade om att lyssna in alla parter i arbetet med en ny arbetsmiljöpolicy. Anders Pettersson-Klein, huvudskyddsombud på Skatteverket, om stödet:

– Den stora nyttan är att det är något vi gör tillsammans – arbetsgivaren, skyddsorganisationen och de fackliga organisationerna. Att alla parter haft möjlighet att påverka utformningen av till exempel en utbildning inom arbetsmiljö innan den lanseras på Skatteverket gör att acceptansen blir större och resultatet bättre.

Se filmen med de fem statliga verksamheterna från Partsrådsdagen (tryck på cc för undertexter):