Om oss

Många planer för framtiden

Partsrådets kanslichef Ulrica Engström Nilsson intervjuar ordföranden för styrgrupperna. På bilden, till vänster, Åsa Pyka, styrgruppen för arbetsområde Samverkan

fredag 19 april 2024

Vid höstens kollektivavtalsförhandlingar för statlig sektor kom centrala parter också överens om Partsrådets huvudsakliga verksamhetsinriktning. Nu har de fyra styrgrupperna planerat vad Partsrådet ska erbjuda lokala parter under 2024 och 2025.

I samband med kollektivavtalsförhandlingar kommer centrala parter inom det statliga avtalsområdet överens om vilken verksamhetsinriktning Partsrådet ska ha.

Idag finns fyra arbetsområden som arbetsgivare och fack på central nivå kommit överens om är särskilt viktiga för Partsrådet att erbjuda stöd, inspiration och kunskap inom. De är:

Varje arbetsområde har en styrgrupp där parterna möts och lägger upp planer för den gällande avtalsperioden. Allt som Partsrådet erbjuder är partsgemensamt framtaget för statlig sektor och när lokala parter också tar del av materialet tillsammans blir det lättare att omsätta inspiration och lärdomar i den egna arbetsvardagen. Fler perspektiv ger helt enkelt goda förutsättningar för bra och effektiva arbetsplatser.

Är du nyfiken på vad Partsrådet erbjuder idag och framöver i form av stöd, inspiration och kunskap? Då kan du se filmen där Partsrådets kanslichef Ulrica Engström Nilsson intervjuar de fyra styrgruppernas ordföranden:

 

Om filmen:

Styrgruppsordföranden för Partsrådets fyra arbetsområden berättar om planerna för 2024-2025. De intervjuas av kanslichefen för Partsrådet, Ulrica Engström Nilsson. 

I tur och ordning ser vi:

  • Tarja Nevala, arbetsområde Arbetsmiljö
  • Karin Åslund, arbetsområde Hållbart arbetsliv
  • Anders Stålsby, arbetsområde Lönebildning
  • Åsa Pyka, arbetsområde Samverkan

Varje intervju är cirka 5 minuter lång.

Läs mer: